Hôm nay

Tuần 25: 17/06/2024 - 23/06/2024


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
17/6
08:00 (17/6) - 11:30 (29/6): Tòa nhà Quốc hội
Tham dự kỳ họp kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV (đợt 2)
TP: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan
09:30 - 11:30: Phòng họp Bằng Lăng
Họp về quản lý, sử dụng Nhà thi đấu mới
TP: Lãnh đạo Ban QLCSVC, TTGDTC&TT; Ban QLCSVC, TTGDTC&TT
Phó GĐ Nguyễn Công Tiệp
09:30 - 11:30: Phòng họp Hoa Sứ
Làm việc với Ban TCCB và các đơn vị (do TCCB thông báo)
TP: Ban TCCB; TCCB
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
13:30 - 14:30: Hội trường Nguyệt Quế
Tiếp đoàn trường ĐH Kasetsart (Thái Lan) trao đổi về Kiểm định CTĐT
TP: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các Ban: Hợp tác quốc tế; Quản lý đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Lãnh đạo khoa: Chăn nuôi, Thú y, Nông học, Cơ điện, Công nghệ sinh học; TT QHCC&HTSV chụp ảnh, đưa tin; Ban HTQT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:30 - 16:00: Phòng họp Giáng Hương
Làm việc với ĐH Kasetsart về Kiểm định CTĐT
TP: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách: TT ĐBCL, HTQT, QLĐT
15:00 - 16:30: Phòng họp Hoa Sứ
Làm việc với Ban QLCSVC, đon vị thi công về Kế hoạch triển khai xây dựng Cổng Học viện
TP: Ban Quản lý CSVCĐơn vị thi công, TVTK, TVGS (do QLCSVC mời); QLCSVC
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
Thứ 3
18/6
08:00 - 09:00: Phòng họp Giáng Hương
Seminar "Một số vấn đề về Tam nông cần đc đưa vào Văn kiện Đại hội 14 của Đảng", đề tài KX04
TP: Nhóm đề tài KX04
GS.TS. Trần Đức Viên
08:00 - 09:00: Phòng họp Hoa Sữa
Họp Ban chỉ đạo kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hải Dương
TP: Thành viên BCĐ theo Quyết định số 2271/QĐ-HVN ngày 11/6/2024; Ban Thanh tra
Phó Giám đốc Phạm Văn Cường
08:00 - 11:00: UBND Huyện Gia Lâm
Dự lễ ra quân huấn luyện phòng thủ năm 2024
TP: PGĐ Nguyễn Công Tiệp
09:00 - 11:30: Hội trường Nguyệt Quế
Tập huấn Nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2024
TP: BCĐ, cán bộ viên chức của các đơn vị được cử tham gia công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Ban Thanh tra; Ban Thanh tra
Phó Giám đốc Phạm Văn Cường
14:30 - 15:30: Phòng họp Hoa Sứ
Chương trình tham quan một số Lab nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xuất Sắc và Đổi mới sáng tạo cùng đại diện đoàn tham quan BK - Holding
TP: TP: Ban KHCN (Thầy Hiệp), Đại diện Lãnh đạo Khoa Chăn nuôi, Nhóm Nghiên cứu Khoa học cây trồng, TT ĐMST (Minh, Thủy)
15:00 - 16:00: Phòng họp Anh Đào
Thăm và làm việc với Học viện về công trình xây dựng đăng kí gắn biển Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
TP: Đoàn công tác CĐ NN và PTNT Việt Nam, BGĐ Học viện (thầy Tiệp), Ban QLCSVC, BCH CĐ Học viện
Phó GĐ Nguyễn Công Tiệp
Thứ 4
19/6
07:00 - 16:30: Tân Lạc, Hoà Bình
Tham dự Hội thảo nghiệm thu  mô hình sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ trái vụ đạt chứng nhận hữu cơ Việt Nam và chứng nhận VietGAp tại xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
TP: PGĐ Vũ Ngọc Huyên, BCN Khoa NH, Ban KHCN; Khoa NH
Sở NN&PTNT Hoà Bình
08:30 - 10:30: Phòng họp Hoa Sứ Phòng họp Anh Đào
Họp về trưng bày sản phẩm KHCN tại Hội nghị SVNCKH
TP: Ban KH&CN (ô Hiệp, ô Chinh, bà Bình), Ban CTCT&CTSV (ô Khoa), ĐTN (ô Tuynh), HSV (ô Minh), các đơn vị trưng bày sản phẩm: Khoa Chăn nuôi, Cơ Điện, CNSH, CNTP, DL&NN, KT&PTNT, KT&QTKD, Nông học, TN&MT, Thú y, Thủy sản; Viện NC&PTCT, Viện NC Nấm ăn và nấm dược liệu, Viện NC vi tảo, Viện NC TTX, Viện Sinh vật cảnh, TT TN&ĐTN, TT Nông nghiệp hữu cơ, TT NC ong và nuôi ong nhiệt đới, CT VNUA Pharma; Ban KHCN, Đoàn TN, Hội SV
Phó GĐ Nguyễn Công Tiệp
15:00 - 16:00: Phòng họp Bằng Lăng
Họp Tổ công tác báo cáo công việc, kế hoạch triển khai việc xếp TKB theo phương án mới
TP: Ban TCCB (Cô Hương, Thầy Tú); Ban TCKT (Thầy Trung); Ban QLCSVC (Thầy Quân); Ban QLĐT (Thầy Hải, Thầy Tự); Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
17:30 - 19:00: Hội trường Nguyệt Quế
Họp về Quảng bá tuyển sinh
TP: Ban Giám đốc; Thường trực Quảng bá tuyển sinh; Trưởng và phó các khoa; Trưởng và phó các ban chức năng; Trưởng các viện, trung tâm, công ty thuộc và trực thuộc Học viện
;
TTQHCH&HTSV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
19:00 - 20:30: Phòng họp Giáng Hương
Họp về công tác sinh viên
TP: Ban Giám đốc; Trưởng và Phó Trưởng Khoa phụ trách CTSV; Trưởng và Phó các đơn vị: CTCT&CTSV, QL Đào tạo, KHCN, HTQT, TTQHCC&HTSV, Đoàn TN, Hội S; TTQHCH&HTSV; Ban CTCT&CTSV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 5
20/6
08:30 - 11:00: TT. NC Cây trồng Việt Nam và Nhật Bản
Làm việc với công ty NewGreen - Nhật Bản
TP: TT. NC Cây trồng Việt Nam và Nhật Bản, khoa Nông học; TT. NC Cây trồng Việt Nam và Nhật Bản
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:30 - 17:00: Hội trường Nguyệt Quế
Làm việc với các đơn vị trong Học viện (Kế hoạch làm việc cụ thể do Ban TCCB thông báo)
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban Khoa hoc công nghệ; Ban Thanh tra; Ban TCCBCông đoàn Học viện; Ban TCCB
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
09:30 - 11:30: Phòng họp Bằng Lăng
Họp về tiến độ cải tạo vòng xuyến
TP: Ban QLCSVC (Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách), Ban HTQT (bà Liên, bà lê Phương), TVGS, TVQLDA, nhà thầu thi công; Ban QLCSVC
Phó GĐ Nguyễn Công Tiệp
14:00 - 17:00: Họp Online
Họp với hội Khoa học cây trồng Châu Á
TP: Phó Giám đốc Phạm Văn Cường; Văn phòng Học viện
17:30 - 18:30: Phòng họp Giáng Hương
Hội nghị Đảng uỷ thông qua chủ trương xếp TKB theo phương án mới
TP: Các đ/c Đảng uỷ viên; Thường trực Hội đồng Học viện; Văn phòng Đảng uỷ; VPĐU, Ban QL đào tạo
Bí thư ĐU Nguyễn Thị Lan
18:30 - 19:30: Hội trường Nguyệt Quế
Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc xếp TKB theo phương án mới
TP: Các đ/c Đảng uỷ viên; Thường trực Hội đồng Học viện; Trưởng và phó trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; VPĐU, Ban QL đào tạo
Bí thư ĐU Nguyễn Thị Lan
Thứ 6
21/6
07:30 - 17:30: Hà Nội
Làm việc với các đơn vị về công tác truyền thông
TP: TP: Ban GĐ (thày Huyên), Ban CTCT&CTSV (thày Khoa, thày Huân); Ban CTCT&CTSV
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
09:30 - 11:30: Phòng họp Bằng Lăng
Họp về quản lý, sử dụng nhà A1 KTX SV
TP: Lãnh đạo Ban QLCSVC, TTDVTH (ông Hải), khoa CNSH (thầy Cảnh), Viện SHNN (thầy Trường); TTDVTH
Phó GĐ Nguyễn Công Tiệp
14:00 - 15:00: Phòng họp Bằng Lăng
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Giang, ngành Kỹ thuật tài nguyên nước
TP: Khoa Tài nguyên và Môi trường: thầy Phương, thầy Sơn và người kiểm tra luận án; Ban Quản lý đào tạo: thầy Hải và thầy Phơ; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 7
22/6
08:00 - 11:00: Tòa nhà Hội nghị và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia HN. Điều xe 13 chỗ ngồi
Họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục phiên thứ XXVIII
TP: BGĐ (Thầy Cường); Trưởng các khoa: Cơ điện, CNTT, CNTP, KT&PTNT, DL&NN, Nông học, TN&MT, KHXH, Thủy sản; TT.ĐBCL(cô Hằng, cô Hậu); Trung tâm đảm bảo chất lượng
Trung tâm KĐCLGD- ĐH Quốc gia Hà Nội
08:30 - 17:00: HTC và bãi tập khoa GDQP
Tập huấn lực lượng Tự vệ Học viện năm 2024
- Khai mạc:8h30 ngày 24/6/2024
- Thời gian tập huấn: ngày 22,23,24,25,29 và 30/6/2024;
- Đia điểm: tại hội trường C và bãi tập khoa GDQP
TP: Thành phần: (danh sách đính kèm); Ban CTCT&CTSV
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
09:00 - 11:30: Phòng họp Giáng Hương
Họp về vận hành các Lab và Nhóm nghiên cứu Khoa Thú y tại Trung tâm NCXS&ĐMST (Lịch dự kiến)
TP: Ban KH&CN, Ban TCCB, Ban CSVC, VPHV, Khoa Thú y (ô Đào), đại diện các Lab (ô Phan, bà Hoa, ô Giáp, ô Đức, ô Hiếu, bà Hà, ô Lâm), Trưởng các nhóm NC mạnh, nghiên cứu xuất sắc, nghiên cứu tinh hoa Khoa Thú y; Ban Khoa hoc công nghệ
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
16:30 - 17:00: Phòng họp Giáng Hương
Họp online: Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục phiên thứ XXVIII
TP: BGĐ (Thầy Cường); Trưởng các khoa: Cơ điện, CNTT, CNTP, KT&PTNT, DL&NN, Nông học, TN&MT, KHXH, Thủy sản; TT.ĐBCL(cô Hằng, cô Hậu); Trung tâm đảm bảo chất lượng
Trung tâm KĐCLGD- ĐH Quốc gia Hà Nội
Chủ nhật
23/6

THÔNG BÁO

Tham gia Hội thảo: "Sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo";
Thời gian: 14:00 - 17:30, Thứ ba, ngày 18/06/2024;
Địa điểm: Quỹ VINIF, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
Thành phần: Trung tâm ĐMST (Thầy Long), Ban KHCN (Thầy Hiệp), Viện Nghiên cứu Vi tảo (Thầy Bách).
Họp Online với Nuffic, Hà Lan và Đại học Wageningen về "Trao đổi các kết quả hợp tác về đào tạo do Nuffic tài trợ và kế hoạch hợp tác sắp tới"
Thời gian: 15:00 - 16:00
Thứ tư, ngày 19/06/2024;
Thành phần: Ban HTQT (Thầy Long) và thầy/cô theo thư mời
Khoa Thú y tổ chức Hội đồng Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ đợt 2/2024 - Thời gian: 8h - 12h00 ngày 21/6/2024 (thứ 6) - Địa điểm: Phòng Hội Thảo và phòng 212 khoa Thú y - Thành phần: Ban Chủ nhiệm khoa, Trợ lý SĐH, thành viên hội đồng theo quyết định và cá nhân quan tâm đến dự
Khoa Cơ - Điện tổ chức Hội đồng Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 học kỳ 2 năm học 2023-2024
Thời gian: Từ ngày 20/06/2024 - 28/06/2024. Địa điểm: Khoa Cơ-Điện
Thành phần: Ban Chủ nhiệm khoa, Trợ lý đào tạo ĐH, thành viên Hội đồng, sinh viên có tên trong quyết định và các cá nhân quan tâm tới dự.
.
Khoa Công nghệ sinh học tổ chức Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ đợt 2/2024
- Thời gian: 13:30 - 17:00 ngày 20/6/2024 (thứ 5)
- Địa điểm: Khoa Công nghệ sinh học
- Thành phần: Ban Chủ nhiệm khoa, Trợ lý SĐH, thành viên hội đồng theo quyết định, học viện cao học khóa 31 đợt 1 + 3 và cá nhân quan tâm đến dự
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.