Hôm nay

Tuần 38: 17/09/2018 - 23/09/2018


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
17/9
08:00 - 09:00: Hội trường B
Kế hoạch tổ chức seminar của các đơn vị từ ngày 17/09/2018 đến 21/09/2018
(Chi tiết tại file đính kèm)
Ban Khoa hoc công nghệ
08:00 - 10:00: Khoa Chăn nuôi
Tổ rà soát chương trinh, nội dung, bài giảng các học phần đào tạo đại học chính quy và cao học làm việc với Khoa Chăn nuôi.
TP: Thành viên tổ 1, Lãnh đạo khoa, Trợ lý đào tạo và các cá nhân (do Lãnh đạo khoa Chăn nuôi mời); Thư ký tổ 1
GS.TS Vũ Văn Liết
13:00 - 15:00: Phòng họp 6
Tiếp Nguyên Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản về chương trình học bổng, thực tập cho sinh viên Học viện
TP: Trung tâm Ngoại ngữ và đào tạo quốc tế, Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực, Ban HTQT; HTQT
14:00 - 16:00: Khoa CNSH
Tổ rà soát chương trinh, nội dung, bài giảng các học phần đào tạo đại học chính quy và cao học làm việc với Khoa CNSH
TP: Thành viên tổ 1, Lãnh đạo Khoa, Trợ lý đào tạo và các cá nhân (do Lãnh đạo khoa mời); Thư ký tổ 1
GS.TS Vũ Văn Liết
14:00 - 17:00: VP WB 63 Lý Thái Tổ
Làm việc với nhóm tư vấn của WB về dự án ODA
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Hợp tác quốc tế, Ban TCKT
14:00 - 17:00: Phòng họp 1
Góp ý dự thảo quy định về văn bằng, chứng chỉ của Hoc viện Nông nghiệp Việt Nam
TP: Ban Quản lý đào tạo; Ban Tài chính Kế toán; Ban Hợp tác quốc tế; Ban QLCSVC&ĐT; Ban Khoa hoc công nghệ; Ban Thanh tra; Nhà xuất bản ĐHNNHN; Ban Giám Đốc; Ban TCCB; Văn phòng Học viện; Nhà xuất bản ĐHNNHN
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
16:00 - 18:00: HU Gia Lâm
Làm việc với Thường vụ Huyện Gia  Lâm về quy hoạch 1/500 của Học viện
TP: ĐU-BGĐ (cô Lan, Thầy Trạch, Thầy Cường); HĐHV (Thầy Viên); CSVC&ĐT (Anh Nam, Anh Quân); VPHV (Anh Tiệp, cô Oanh); TCKT (Anh Trung)
Thứ 3
18/9
08:00 - 10:00: Khoa Kinh tế và PTNT
Tổ rà soát chương trinh, nội dung, bài giảng các học phần đào tạo đại học chính quy và cao học làm việc với Khoa KT&PTNT
TP: Thành viên tổ 1, Lãnh đạo khoa, Trợ lý đào tạo và các cá nhân (do Lãnh đạo khoa mời); Thư ký tổ 1
GS.TS Vũ Văn Liết
08:00 - 11:30: Phòng Tiếp công dân (Phòng 126-Nhà Hành chính)
Tiếp CBVC và người học
TP: Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
08:00 - 12:00: ĐH QG Hà Nội, Xuân Thủy, Cầu Giấy
Tham dự Hội thảo khoa học: 5 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Thành tựu và thách thức
TP: GS.TS Nguyễn Xuân Trạch, VPHV
PTTg Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
09:00 - 11:30: VP WB 63 Lý Thái Tổ
Làm việc với nhóm tư vấn của WB về dự án ODA 
TP: Nhóm thường trực dự án (C Liên, T Long, T. Ân, C. Phương); Ban Hợp tác quốc tế
10:00 - 11:00: Phòng họp 3
Tiếp đoàn Công ty Agrimedia - Nhật Bản về trao đổi hợp tác cung ứng nguồn nhân lực
TP: TTCU nguồn nhân lực
13:30 - 15:00: Phòng họp 1
Làm việc với trường CĐ Cộng đồng Hà Tây về đào tạo chuyển tiếp
TP: Trưởng khoa Thú y, Chăn nuôi, Nông học, Kế toán & QTKD, Quản lý đất đai, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin; Ban Tài chính & Kế toán, Thanh Tra; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:00 - 15:00: Phòng họp 3
Làm viêc với Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nguồn gen cây trồng
TP: GĐ Trung tâm; Ban TCKT; Ban Tài chính Kế toán
Phó GĐ Phạm Văn Cường
16:00 - 17:00: Phòng họp 1
Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại hoc năm 2018
TP: Thành viên Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2018 (danh sách kèm theo); Thư ký HĐ, Ban QLĐT
Chủ tịch HĐTS GS.TS Nguyễn Thị Lan
17:00 - 18:00: Phòng họp 1
Họp rà soát công tác chuẩn bị khai giảng
TP: HĐHV (thầy Viên, thầy Liết), Ban Giám đốc, VPHV (Lãnh đạo VP; cô Hiền, anh Thi); Trưởng và Phó trưởng các đơn vị: CSVC&ĐT, TCKT, KHCN, CTCT&CTSV, TCCB, QLĐT, HTQT. Thanh tra; TT Thực nghiệm và ĐTN; TT CUNNL (Thầy Huyên); VPHV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 4
19/9
08:00 - 10:00: Khoa LLCT&XH
Tổ rà soát chương trinh, nội dung, bài giảng các học phần đào tạo đại học chính quy và cao học làm việc với Khoa LLCT&XH
TP: Thành viên tổ 1, Lãnh đạo khoa, Trợ lý đào tạo và các cá nhân (do Lãnh đạo khoa mời); Thư ký tổ 1
GS.TS Vũ Văn Liết
08:00 - 11:30: Hội trường C
Bảo vệ luận án cấp học viện cho NCS Hồ Huy Thành, chuyên ngành Quản lý đất đai.
Hội đồng họp riêng tại Phòng họp 3 từ 8h00'-8h30' và 11h00'-11h30'
TP: Các thành viên Hội đồng, Khoa Quản lý đất đai và Quý vị quan tâm tới dự.
CTCT&CTSV, TC&KT, VPHV;
Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:00 - 10:30: Phòng họp 6
Tiếp tập đoàn AGG - Nhật Bản về trao đổi hợp tác cung ứng nguồn nhân lực
TP: TTCU nguồn nhân lực
09:00 - 11:00: Phòng họp 2
Lễ ký thỏa thuận và khai trương văn phòng đại diện trường Đại học Yamaguchi, Nhật Bản đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TP: Giảng viên, cán bộ học tập tại trường ĐH Yamaguchi, Trưởng nhóm và thư ký nhóm TS Nhật Bản, Ban HTQT; HTQT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:00: Phòng họp 2
Họp về khu trưng bày sản phẩm khu 310
TP: Ban QL CSVC và ĐT, Ban TCKT, VPHV, Ban Thanh tra
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 16:00: Khoa Cơ điện
Tổ rà soát chương trinh, nội dung, bài giảng các học phần đào tạo đại học chính quy và cao học làm việc với Khoa Cơ điện
TP: Thành viên tổ 1, Lãnh đạo khoa, Trợ lý đào tạo và các cá nhân (do Lãnh đạo khoa mời); Thư ký tổ 1
GS.TS Vũ Văn Liết
15:00 - 16:30: Phòng họp 2
Họp kiểm tra thực hiện các công việc thuộc Dự án mương Lào
TP: Ban QL CSVC và ĐT, Ban TCKT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 5
20/9
08:30 - 10:00: Khoa Môi trường
Tổ rà soát chương trinh, nội dung, bài giảng các học phần đào tạo đại học chính quy và cao học làm việc với Khoa Môi trường
TP: Thành viên tổ 1, Lãnh đạo khoa, Trợ lý đào tạo và các cá nhân (do Lãnh đạo khoa mời); Thư ký tổ 1
GS.TS Vũ Văn Liết
09:00 - 11:00: Phòng họp 1
Làm việc với trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên về công tác đào tạo
TP: Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tài chính và kế toán, Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Ban Quản lý đào tạo
09:00 - 10:30: Hội trường B
Họp triển khai vận động tài trợ học bổng cho sinh viên năm học 2018-2019

TP: Hội đồng Học viện (thầy Viên), Trưởng hoặc Phó các đơn vị: Ban CTCT&CTSV, Ban QLĐT, Ban KHCN, Ban HTQT, Ban TC&KT, TT TVTVL&HTSV, Đoàn TN, Hội SV, Khoa chuyên môn.; Ban CTCT&CTSV
Phó GĐ Phạm Văn Cường
10:00 - 11:00: Phòng họp 3
Tiếp và làm việc với Tập đoàn Advance holding group, Nhật Bản về trao đổi cung ứng nguồn nhân lực
TP: TTCU nguồn nhân lực
14:00 - 17:00: P102, B6, Bộ NN&PTNT
Họp Ban Chủ nhiệm chương trình KHCN Nông thôn mới
TP: GS.TS Trần Đức Viên
Thứ trưởng Trần Thanh Nam
15:00 - 17:00: Hội trường C
Họp Ban chấp hành Công đoàn Học viện mở rộng
TP: TP: Kính mời các đ/c là uỷ viên BCH CĐ Học viện, uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn HV, uỷ viên BCH CĐ bộ phận; VPCĐ
Chủ tịch công đoàn học viện Nguyễn Tất Thắng
15:30 - 17:00: khoa CNTP
Tổ rà soát chương trinh, nội dung, bài giảng các học phần đào tạo chính quy và cao học làm việc với Khoa Công nghệ thực phẩm
TP: Thành viên tổ 1, Lãnh đạo khoa, Trợ lý đào tạo và các cá nhân (do Lãnh đạo khoa CNTP mời); Thư ký tổ 1
GS.TS Vũ Văn Liết
16:00 - 17:30: Sảnh tầng 1 nhà hành chính
Kiểm tra công tác : Bảo dưỡng sửa chữa điện, nước
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban CTCT&CTSV; Ban QLCSVC&ĐT; Ban QLCSVC&ĐT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 6
21/9
07:00 - 12:00: Vĩnh Phúc
Thăm quan, kiểm tra mô hình lúa tại Vĩnh Phúc
TP: Kính mời HĐHV (Thầy Viên), Trung tâm chuyên gia (Thầy Quý), Chuyên gia về cây Lúa (Thầy Liết, Cô Trâm, thầy Tôn), Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Thầy Thắng).; Ban Khoa hoc công nghệ
07:45 - 11:30: Hội trường C
Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm tự đánh giá, đánh giá ngoài CTTT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA
TP: Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng Học viện; Khoa Nông học và KE: Ban chủ nhiệm khoa, nhóm viết báo cáo tự đánh giá, nhóm thu thập minh chứng, giảng viên giảng dạy chương trình tiên tiến; Ban chủ nhiệm các khoa: Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Môi trường, Thú y, Kinh tế & PTNT, Cơ điện, Công nghệ thông tin, Lý luận chính trị và Xã hội, Sư phạm và Ngoại ngữ; Quản lý đất đai, Thủy sản; Trưởng các đơn vị chức năng.; TT ĐBCL
Phó GĐ Phạm Văn Cường
11:00 - 11:30: Phòng họp 2
Tiếp công ty TNHH Sasaki Kogyo - Nhật Bản về trao đổi cung ứng nguồn nhân lực
TP: TTCU nguồn nhân lực
14:00 - 15:30: Tại phòng hội thảo khoa thủy sản
Tổ rà soát chương trinh, nội dung, bài giảng các học phần đào tạo chính quy và cao học làm việc với Khoa Thủy sản.
TP: Thành viên tổ 1, toàn thể thầy cô giảng viên trong Khoa và Trợ lý đào tạo.; Khoa Thủy sản
GS.TS Vũ Văn Liết
15:00 - 17:00: Bộ GD&ĐT
Tổng kết kết quả chương trình làm việc của nhóm tư vấn WB về dự án ODA với các trường thành viên.
TP: GĐ Nguyễn Thị Lan, Ban HTQT, Ban TCKT, Ban CSVCĐT; Ban Hợp tác quốc tế
Thứ 7
22/9
14:00 - 16:00: Hội trường B
Tiếp đoàn các trường đại học của Phần Lan và Việt Nam (20-25 đại biểu) tới thăm và làm việc với Học viện để tìm hiểu về hoạt động liên quan đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại VNUA
TP: HĐHV (Thầy Viên), Ban HTQT, Ban KHCN, Khoa Công nghệ sinh học, Khoa Môi trường, Khoa Chăn nuôi, Khoa Thủy sản, TT Ươm tạo công nghệ, TT Sinh thái nông nghiệp, Viện Sinh học Nông nghiệp; Ban Hợp tác quốc tế
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Chủ nhật
23/9

THÔNG BÁO

8h30' ngày 20/9/2018, tại Khoa Nông học: Bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Tài Toàn, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng.
8h30' ngày 20/9/2018, tại Khoa Quản lý đất đai: Bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Vũ Thắng Phương, chuyên ngành Quản lý đất đai.
Nội dung: Tập huấn Ban cán sự lớp Khóa 63
T
hời gian: 13h30 đến 17h, Thứ Sáu, ngày 21/8/2018
Địa điểm: Hội trường C, Nhà Hành chính
Thành phần: Các sinh viên là Ban cán sự lớp K63 
Chuẩn bị: Trung tâm TVVL&HTSV, Ban CTCT&CTSV.
Khoa Lý luận chính trị và Xã hội tổ chức buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Xã hội học đợt 3 năm 2018 
Thời gian: Từ 8h00 ngày 21 tháng 9 năm 2018
Địa điểm: phòng 322 Nhà Hành chính
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.