Hôm nay

Tuần 51: 17/12/2018 - 23/12/2018


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
17/12
08:00 - 09:00: Hội trường B
Kế hoạch tổ chức seminar từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 
(Chi tiết tại file đính kèm)
Ban Khoa hoc công nghệ
08:00 - 09:30: Phòng họp 6
Họp về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý
TP: Ban Giám đốc; VPHV
Chủ tịch HĐHV Trần Đức Viên
10:30 - 11:15: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Chu Thị Kim Chung, chuyên ngành Kinh tế phát triển
TP: Khoa Kinh tế & PTNT: thầy Dương, thầy Cúc và thầy Hùng; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 16:00: Phòng họp 6
Nghe báo cáo kết quả thảo luận xây dựng chương trình liên kết đào tạo của khoa Công nghệ sinh học và khoa Sư phạm Ngoại ngữ với trường ĐH Emporia State University, Hoa Kỳ
(hai khoa chuẩn bị slides báo cáo tóm tắt nội dung đã thảo luận với phía bạn)
TP: Khoa Công nghệ sinh học, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Ban HTQT, TT QHCC&HTSV ; HTQT
14:00 - 16:30: Giảng đường B (105-107)
Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2018
TP: Ban Xét tuyển NCS đợt tháng 12 năm 2018, các thành viên tiểu ban chuyển môn xét tuyển NCS, thí sinh dự tuyển NCS; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 17:00: Hội trường C
Họp hội nghị cán bộ chủ chốt về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý
TP: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Ủy viên Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện; VPĐU, Ban TCCB, VPHV
Bí thư ĐU Nguyễn Thị Lan
16:30 - 19:30: Intercontionental Hanoi Landmark72
Tham dự Đêm CSR Doanh nhân Hàn Quốc và Lễ trao Học bổng “Chung tay chia sẻ” - Korcham 2018.
TP: BGĐ (thầy Cảnh), Ban CTCT&CTSV, Ban HTQT, TT QHCC&HTSV
17:00 - 18:00: Phòng họp 1
Họp Hội đồng trường về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với Chủ tịch Hội đồng trường
TP: Thành viên Hội đồng trường, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn thanh niên; Thư ký HĐHV, VPĐU, Ban TCCB
Bí thư ĐU Nguyễn Thị Lan
Thứ 3
18/12
08:00 - 11:30: Phòng Tiếp công dân (Phòng 126-Nhà Hành chính)
Tiếp CBVC và người học
TP: Ban thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
08:30 - 11:30: Phòng họp 1
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân các đồng chí đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018
TP: Ban Thường vụ ĐUK; Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, UBKT Đảng ủy Học viện; Ban TCĐU/VPĐU ; Ban TC ĐU, VPĐU
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lan
13:45 (18/12) - 17:30 (19/12): Phòng họp 1
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, tập thể chi bộ trực thuộc, các Ban của Đảng ủy và Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018.
 
TP: Ban Chấp hành đảng bộ, UBKT Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy; VPĐU; BTC ĐU, VPĐU
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lan
14:00 - 17:00: Phòng họp 6
Trao đổi với Đại học Cần Thơ về hoạt động của Hội đồng trường
TP: Thường trực Hội đồng, Trưởng các đơn vị: TCCB, KHCN, QLĐT, VPHV, NXB; Thư ký HĐHV
Chủ tịch HĐHV GS.TS Trần Đức Viên
Thứ 4
19/12
08:00 - 11:30: Phòng họp 2
Hội đồng đánh giá cấp cơ sở dự án "Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất giá thể gốm xốp kỹ thuật phục vụ phát triển trồng rau, hoa và cây trang trí nội thất" mã số TTKHCN.DA.06-2016 do PGS.TS Nguyễn Thế Hùng làm chủ nhiệm
TP: Lãnh đạo Khoa Nông học, Thành viên hội đồng theo quyết định, nhóm nghiên cứu; Ban Khoa hoc công nghệ
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
08:30 - 17:00: Hội trường C
Các khoa báo cáo tổng quan về tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN, lịch cụ thể:
- Khoa Chăn nuôi: 8:30-10:00;
- Khoa Công nghệ thực phẩm: 10:00-11:30;
- Khoa Công nghệ sinh học: 14:00-15:30;
- Khoa Môi trường: 15:30-17:00
TP: Ban Giám đốc (Thầy Cường); Chủ tịch Hội đồng Học viện; Thành viên Hội đồng tự đánh giá của 4 khoa; Trưởng các đơn vị chức năng.; TT ĐBCL
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 5
20/12
07:30 - 11:30: Hội trường A

Lễ Bế giảng - trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 10/2018

TP: Ban CTCT & CTSV, Ban chủ nhiệm và trợ lý đào tạo các Khoa: Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Lý luận CT & XH, Nông học, Sư phạm và Ngoại ngữ và các tân kỹ sư và cử nhân.; QLĐT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:00 - 12:00: Phòng họp 6
Làm việc với các Khoa về phương án tự chủ
8h-8h40: Khoa Công nghệ thông tin
8h40-9h20: Khoa Kinh tế & PTNT
9h20-10h00: Khoa Kế toán & QTKD
10h-10h40: Khoa Lý luận Chính trị xã hội
10h40-11h20: Khoa Nông học
11h20-12h00: Khoa Thủy sản
TP: Khoa: Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, Chủ tịch công đoàn Khoa
Ban Giám đốc, Ban TCCB (Cô Thủy, A Tú), TCKT (Thầy Hùng, Thầy Trung);
Ban TCCB
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
13:30 - 17:00: Hội trường A
Lễ Bế giảng - trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 10/2018
TP: Ban CTCT & CTSV, Ban chủ nhiệm và trợ lý đào tạo các khoa: Công nghệ thực phẩm, Cơ điện, Kinh tế và PTNT, Chăn nuôi, các tân kỹ sư và cử nhân; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
13:30 - 14:15: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Chu An Trường, chuyên ngành Quản lý đất đai
TP: Khoa Quản lý đất đai: cô Hà, thầy Phương, cô Bình và cô Tám; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 17:00: Tại KTX
Kiểm tra tiến độ các công việc triển khai tại KTX theo biên bản làm việc ngày 22/11/2018 
TP: Ban Giám đốc, Thầy Huyên, thầy Dung, các đơn vị và cá nhân liên quan: TCCB, CSVC&ĐT, CTCT&CTSV, Thanh Tra, VPHV, TCKT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 17:00: Phòng họp 2
Họp về xây dựng đề cương chi tiết, bài giảng học phần "Kỹ năng khởi nghiệp"
TP: Thành viên tiểu ban xây dựng ĐCCT, Bài giảng HP Khởi nghiệp (file đính kèm); Ban Quản lý đào tạo
Trưởng tiểu ban soạn thảo
14:15 - 15:00: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Phạm Sỹ Liêm, chuyên ngành Quản lý đất đai
TP: Khoa Quản lý đất đai: cô Hà, thầy Học, thầy Trần Văn Tuấn và thầy Quân; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 6
21/12
08:00 - 11:30: Hội trường A

Lễ Bế giảng - trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 10/2018

TP: Ban CTCT & CTSV, Ban chủ nhiệm và trợ lý đào tạo các Khoa: Môi trường, Quản lý đất đai, Kế toán và QTKD, Thú y, Thủy sản và các tân kỹ sư và cử nhân,; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:30 - 11:15: Hội trường C
Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 
TP: Đảng ủy viên, đại diện Chi ủy các chi bộ trực thuộc, đại diện Thường trực Hội đồng Học viện, Ban thường vụ các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên), Chi ủy và đảng viên các chi bộ: Khoa Chăn Nuôi, khoa Kế toán, Khoa Cơ điện, Văn phòng Học viện và cá nhân các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng (Chu Đức Thắng, Nguyễn Quốc Chỉnh, Lương Văn Vượt, Đoàn Tử Duẩn); Ban TCĐU, VPĐU
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lan
13:30 - 14:15: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Phạm Hồng Quân, chuyên ngành Dịch tễ học thú y
TP: Khoa Thú y: thầy Thâu, cô Lệ và cô Trần Thị Lan Hương; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:15 - 15:00: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thơm, chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
TP: Khoa Thú y: thầy Thâu, thầy Đào và thầy Thạch; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:00 - 16:00: Phòng họp 3
Họp về đào tạo quốc tế
TP: Ban hợp tác quốc tế, Khoa Nông học; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:30 - 16:40: Phòng khách
Tiếp đón và làm việc với đoàn Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu và phát triển sản phẩm - Công ty Fuji Flavor thuộc Tập đoàn thuốc lá Nhật Bản trao đổi cơ hội hợp tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về bẫy dẫn dụ côn trùng
TP: Khoa Nông học (lãnh đạo khoa, BM Côn trùng: cô Giang, cô Ngọc Anh, cô Phương), Khoa CNTP (BM Công nghệ sau thu hoạch), Ban HTQT (cô Bích Thủy), TT QHCC&HTSV (truyền thông); Khoa Nông học
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 7
22/12

Chủ nhật
23/12

THÔNG BÁO

Ban KHCN xin thông báo: .Kính đề nghị Quý Thầy/Cô cập nhật dữ liệu KHCN trước ngày 5/1/2019 để  thống kê giờ NCKH và phục vụ công tác thi đua khen thưởng học kỳ I năm học 2018 - 2019.Phần mềm quản lý khoa học sẽ tạm dừng cập nhật dữ liệu từ ngày 5/1 - 15/1/2019
Nhóm nghiên cứu mạnh về chế biến và bảo quản sản phẩm có nguồn gốc từ động vật - Khoa CNTP làm việc với chuyên gia từ Đại học Queensland (UQ) - Úc - Dr Sangeeta Prakash
Seminar: 3D food printing and Food Science & Technology program at UQ
Thời gian: 
14h-17h ngày 19/12/2018
Địa điểm:
Hội trường B  
Thành phần: Thành viên nhóm nghiên cứu, chuyên gia từ Đại học Queensland (UQ)

 Khoa Lý luận chính trị và Xã hội tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn: "Sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào chuỗi giá trị nông sản”
Thời gian:  9h00 - 11:00  và 1h30 – 4h00 từ ngày 17 đến 23 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Phòng Hội thảo 322, Khoa Lý luận chính trị và xã hội, Nhà Hành chính, Học viện nông nghiệp Việt Nam
Thành phần tham dự: Khoa Lý luận chính trị và Xã hội, các đại biểu theo giấy mời, các Khoa và Trung tâm trong Học viện, các tổ chức NGOs.
Khoa Quản lý đất đai tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp khóa 60 đợt 1 năm 2018
Thời gian: 21 - 22/12/2018 (Sáng từ 8h00-11h30, chiều từ 13h30-17h30)
Địa điểm: Khoa Quản lý đất đai
Thành phần: Thành viên HĐ, sinh viên theo QĐ 
HỘI THẢO KHOA HỌC -  NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH VỀ CÔN TRÙNG

“Triển vọng nhân nuôi và thương mại hóa kẻ thù tự nhiên của côn trùng hại”
Thời gian: 8:00 ngày 21/12/2018
Địa điểm: Hội trường B
Kính mời toàn thể cán bộ và giảng viên quan tâm đến dự

Tên hội thảo: Hội thảo chuyên đề chẩn đoán hình ảnh trên thú cưng.

Thời gian hội thảo: 18/12/2018 (Thứ Ba) 8h30 - 11h00

Địa điểm: Hội trường B

Thành phần tham gia tổ chức hội thảo: Học viện Nông nghiệp VN, các phòng khám thú y, sinh viên khoa thú y

13h30'-17h00', tại Khoa Nông học: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Phạm Quang Tuân, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng.
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.