Hôm nay

Tuần 32: 03/08/2020 - 09/08/2020


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
3/8
08:15 - 09:30: Phòng họp 6
Giao ban Ban GIám đốc
TP: Giám đốc và các Phó Giám đốc
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
09:30 - 11:00: Phòng họp 1 Hội trường C
Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Học viện
TP: Ban chỉ đạo phòng chống dịch (Theo Quyết định); TT BCĐ PCD
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
10:00 - 11:00: Tại Khoa GDQP
Làm việc với Khoa Giáo dục quốc phòng 
TP: Lãnh đạo Khoa Giáo dục Quốc phòng; K. GDQP
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
14:00 - 15:30: Phòng họp 1
Họp về công tác tuyển sinh 2020
TP: PGĐ (thầy Cường); TT Nhóm QBTS; TT QHCC; Ban QLĐT; TT QBTS
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:30 - 15:30: Phòng họp 6
Họp với Ban KHCN (từng cá nhân chuẩn bị báo cáo tiến độ triển khai công việc phụ trách)
TP: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban KH-CN; Ban KH-CN
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
15:10 - 16:40: Phòng họp 2
Làm việc với khoa Kế toán và QTKD về công tác tuyển sinh
TP: Thường trực QBTS (ô. Quân, ô. Đăng, ô. Tự, ô. Thắng, bà Kim Hương), TT QHCC&HTSV (bà Lan Hương); K. KT&QTKD: Lãnh đạo khoa và các cán bộ có liên quan đến QBTS (Trợ lý đào tạo, Trưởng các nhóm đi QBTS bao gồm cả trong đề án và ngoài đề án); TT. QHCC&HTSV
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:30 - 17:30: Phòng họp 1
Họp ban quản lý dự án WB
TP: Thành viên Ban QLDA WB; Ban QLĐT; Điều phối DA
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 3
4/8
08:00 - 11:30: Phòng 126-Nhà Hành chính
Tiếp cán bộ viên chức và người học
TP: Ban Thanh tra, Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
08:30 - 10:00: Phòng họp 2
Họp về Website
TP: NXB (cô Lê Anh và bộ phận quản trị mạng), TT. Tin học (thầy Dũng và cán bộ phụ trách), TT. ĐBCL (cô minh Hằng và cán bộ phụ trách); NXB HV
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:30 - 11:00: Phòng họp 3
(Họp Online) Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và bình xét thi đua năm học 2019-2020 khối thi đua các Trường trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
Kính mời: Đại diện Đảng ủy, BGĐHV (Thầy Huyên), BTV Công đoàn Học viện; Cụm trưởng, Cụm phó cũ, mới của các Cụm thi đua số 10, 11, 12, 13 trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; VPCĐ
VPCĐ
CT CĐHV Nguyễn Tất Thắng,Trưởng khối thi đua
10:00 - 11:30: Hội trường B Hội trường C
Họp về triển khai các hoạt động KH&CN ứng phó với tình hình Covid-19
TP: Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm trực thuộc Học viện; B. KHCN
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
14:00 - 17:00: Phòng họp 2
Họp tổ công tác thực hiện đề tài Tây Nguyên
TP: Thành viên theo thông báo ; KHCN
Trần Đức Viên
14:00 - 15:30: Hội trường C
Họp về phương án ứng phó với dịch COVID-19 trong lĩnh vực đào tạo
TP: Lãnh đạo các khoa, Ban CTCT&CTSV (thầy Thắng), Ban TC&KT (thầy Hùng), Ban HTQT (lãnh đạo ban), TT QHCC&HTSV (thầy Quân), Đoàn Thanh niên (cô K.Hương); QLĐT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:30: Phòng họp 6
Họp về công tác phòng chống thiên tai
TP: PGĐ (thầy Huyên); VPHV (Ông Tiệp, Ông Hải; ông Thuần); Ban CSVC (ông Quân; ông Chính); Trạm y tế; TT TN&ĐTN (ông Thơm); Ban CTCT&CTSV; Tổ kiểm tra (ông Thi; ông Ước); Ban TCCB; Ban CSVC
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
14:00 - 17:30: Phòng họp 1
Họp với tổ QBTS
TP: Nhóm Thường trực QBTS và Tổ QBTS (TT QHCC&HTSV); TT QHCC&HTSV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
15:00 - 17:30: Hội trường A
Hướng dẫn quy trình kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Nghệ An
TP: BCĐ và thầy cô tham gia kiểm tra coi thi TN THPT 2020 theo danh sách gửi về đơn vị
(Chú ý: Các thầy cô tham gia phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách theo quy định)
;
Ban chỉ đạo theo phân công
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
Thứ 4
5/8
08:00 - 09:00: Phòng họp 6
Làm việc về gói thầu thuê vệ sĩ
TP: PGĐ (Thầy Cường), Ban QLCSVC (T.Quân, Ô.Thể), VPHV (T.Hải, Ô. Thuần), Ban TCKT (Thầy Hùng); Ban QLCSVC
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
08:00 - 09:30: Khoa CNTP
Họp Hội đồng tuyển lao động hợp đồng bộ môn Công nghệ chế biến, khoa CNTP
TP: Thành viên Hội đồng theo Quyết định (thầy Dương, cô Thanh Thủy, thầy Hoàng Anh, cô Định; cô Hiền; cô Hồng) và ứng viên; Khoa CNTP; TCCB
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
08:00 - 10:00:
Họp tại Cục kỹ năng nghề
TP: GS.TS Trần Đức Viên
08:30 - 10:30: Hội trường C
Họp về công tác tuyển sinh 2020

TP: - PGĐ (thầy Cường); Thưởng trực QBTS; TT QHCC&HTSV;
- Lãnh đạo và trợ lý đào tạo các khoa KT&QTKD; Thủy sản; Nông học; Môi trường
- Lãnh đạo khoa, trợ lý đào tạo và cán bộ liên hệ QBTS với các trường THPT của khoa QLĐĐ; Khoa KT&PTNT; khoa SP&NN;
TT QHCC&HTSV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
09:00 - 10:00: Hội trường B
Họp tiến độ tự đánh giá 4 CTĐT: Chăn nuôi, Khoa học môi trường, CNSH và CNTP
TP: Trưởng khoa và trưởng nhóm viết báo cáo các khoa: Chăn nuôi, Môi trường, CNSH và CNTP; TT.Tin học (T. Dũng); Nhà xuất bản (C.Lê Anh, Ô.Tuấn); B.QLCSVC; B.TCKT; TT ĐBCL
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:40 - 10:40: NXB Học viện
Làm việc với Nhà xuất bản Học viện
TP: Cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản; NXB HV
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
10:00 - 11:00: Phòng họp 2
Nghiệm thu đề tài Trọng điểm cấp Học viện năm 2018, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phục Hưng
TP: Ban Khoa hoc công nghệ; Khoa Thú YChủ nhiệm đề tài,thành viên thực hiện đề tài, các thành viên trong hội đồng, các cá nhân quan tâm; Khoa Thú Y
10:00 - 11:00: Hội trường B
Họp tiến độ tự đánh giá các CTĐT: Kế toán, Kinh tế nông nghiệp, Thú y, CN Rau hoa quả và cảnh quan
TP: Trưởng khoa và trưởng nhóm viết báo cáo các khoa: KE&QTKD, KT&PTNT, Thú y, Nông học; TT.Tin học (T.Dũng); bộ phận Quản trị mạng (ô. Tuấn); B.QLCSVC; B.TCKT; TT ĐBCL
Phó GĐ Phạm Văn Cường
10:30 - 11:30: Phòng họp 1
Làm việc với tổ cảnh quan, môi trường
TP: thầy Huyên (PGĐ); VPHV; Lãnh đạo Bệnh viện cây trồng; Ban CSVC; Ban Thanh tra (Thây Ước, thầy Thi, tổ kiểm tra cảnh quan); BVCT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
10:40 - 11:45: Nhà xuất bản Học viện
Dự họp với Chi bộ Nhà xuất bản Học viện 
TP: Tòan thể Đảng viên Chi bộ NXB Học viện; NXB HV
ĐUV phụ trách Phạm Bảo Dương
14:00 - 15:00: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Trần Tố Tâm, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
TP: Khoa Nông học: thầy Quang, thầy Hải, cô Hiền và cô Hằng; QLĐT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 16:00: PH 3, UBND TT Trâu Qùy
Họp chốt phương án di chuyển chợ cổng Học viện với UBND huyện Gia Lâm, UBND Thị trấn Trâu Qùy
TP: BGĐ (T. Huyên), Ban QLCSVC (T. Quân), Ban Thanh tra (T. Ứơc), VPHV (T. Hải)
16:00 - 17:00: Phòng họp 2 Phòng họp 2
Họp xét chọn thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
TP: Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Ban Quản lý Đào tạo, Trưởng Ban CTCT&CTSV, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên; ĐTN (chuẩn bị chính), QLĐT, CTCT&CTSV (phối hợp)
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
16:30 - 17:30: Phòng họp 1
DỰ KIẾN: Họp về đánh giá công nghệ nghiên cứu kỹ thuật chẩn đoán, xét nghiệm thú y
TP: BGĐ (Cô Lan, thầy Dương); Ban KHCN; LĐ Khoa Thú Y (Thầy Đào, cô Hương) và PTN (Cô Hoa, anh Phan, anh Lâm) ; KHCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 5
6/8
05:00 (6/8) - 17:00 (11/8): Tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Nghệ An
TP: BCĐ và thầy cô tham gia kiểm tra coi thi Tốt nghiệp THPT 2020 theo Quyết định của Bộ trưởng bộ GD-ĐT; BCĐ, các cá nhân
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
08:00 - 11:00: Phòng họp 6
Làm việc với Tổng cục Thủy lợi về việc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án:  Xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TP: Ban Quản lý Đầu tư, Tổng cục Thủy lợi, Nhà thầu thi công xây dựng, Tư vấn giám sát, Ban TCKT, VPHV (ô. Tiệp); Ban Quản lý Đầu tư
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:30 - 10:00: Cục thú y. Điều xe 4 chỗ ngồi
TP: BGĐ (Cô Lan, thầy Dương); ban KHCN (cô Phương); Khoa Thú y (thầy Đào, cô Laị Lan Hương); Phòng thí nghiệm trọng điểm. Xe đón tại Nhà Hành chính lúc 7h30; KHCN
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
10:00 - 11:30: Cục QLCL
Tham dự làm việc với Cục Quản lý chất lượng
TP: BGĐ (Cô Lan, Thầy Dương); thầy Viên (HĐHV); ban KHCN (cô Phương); Khoa CNTP (thầy Hoàng Anh); KHCN, Khoa CNTP
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
10:00 - 11:30: Tại Trụ ở của Oxfarm Lê Đại Hành, Hà Nội
Làm việc với Oxfarm xây dựng các hợp tác về các dự án đổi mới sáng tạo nông nghiệp
TP: Ban HTQT (thầy Long), TT ĐMST, Nhóm NC chiến lược MeKong- Trung Quốc (Sỹ Thành); TT ĐMST
14:00 - 15:30: Phòng họp 1
Nghe báo cáo về đề án đào tạo nguồn nhân lực Huế và các nhiệm vụ của Huế
TP: Thầy DƯơng (PGĐ); ban KHCN, nhóm xây dựng các đề án Huế (ban KHCN báo); KHCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
15:30 - 17:30: Phòng họp 1
Họp với Ban KHCN về QUy định quản lý KHCN; thương hiệu, logo 
TP: PGĐ (thầy DƯơng); Ban KHCN; KHCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 6
7/8
08:30 - 10:30: Phòng họp 1
Nghe báo cáo về đề án cây dược liệu
TP: PGĐ (thầy DƯơng); Ban KHCN; NHóm cây dược liệu (cô Phíp và các thành viên); KHCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 15:00: Phòng họp 2
Họp xét điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học khóa 27 đợt 1
TP: Ban Chủ nhiệm và trợ lý đào tạo SĐH các khoa: Kinh tế & PTNT, Môi trường, Quản lý đất đai, Kế toán & QTKD, CTCT&CTSV, TC&KT; QLĐT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:00 - 17:00: Phòng họp 2
Xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học và cao đẳng
TP: Ban chủ nhiệm và trợ lý đào tạo đại học các khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV, Ban TC&KT; QLĐT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
17:00 - 17:30: Phòng họp 2
Họp xét chọn thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 (họp online)
TP: Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Ban Quản lý Đào tạo, Trưởng Ban CTCT&CTSV, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên; ĐTN (chuẩn bị chính), QLĐT, CTCT&CTSV (phối hợp)
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
Thứ 7
8/8

Chủ nhật
9/8

THÔNG BÁO

SEMINAR khoa học nhóm NCM CÔNG NGHỆ CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG

Thời gian: 9:00 ngày 3/8/2020
Địa điểm: P306 - khoa Nông học
Thành phần: Nhóm NCM "Công nghệ chọn tạo và phát triển giống cây trồng", giảng viên và sinh viên quan tâm đến dự
Nội dung:
1.Ảnh hưởng của mặn đến tỷ lệ nảy mầm, sinh trưởng và năng suất của đậu xanh - TS. Lê Thị Tuyết Châm trình bày
2.Phát triển vật liệu chọn giống cà chua không hạt mang đột biến iaa9-3 và iaa9-5 - ThS. Trần Thiện Long trình bày
KHOA THÚ Y TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ K27 ĐỢT 1 NĂM 2020
Thời gian: 8h00-17h00, ngày 05/08/2020
Địa điểm: Khoa Thú y,Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thành phần: Các thầy cô trong Hội đồng, Học viên Cao học K27.
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.