Hôm nay

Tuần 43: 18/10/2021 - 24/10/2021


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
18/10
08:00 - 12:00: Hội trường C, phòng họp 1, địa điểm livestream
Tổng duyệt livestream CSVC cấp khoa CNSH (12 điểm)
TP: Thầy Cường (PGĐ); Thầy Viên; Ban chức năng: VPHV (thầy Tiệp, cô Huyên, cô Yến), B.CSVC (thầy Quân), B.KHCN (cô Phương), B.HTQT (cô Thủy), B.TCCB (anh Tú), TT.QHCC&HTSV (thầy Quân, anh Đức), Trạm Y tế, B.QLĐT, B.CTCT&CTSV, Quản trị mạng; Ban chủ nhiệm khoa CNSH; Lãnh đạo các khoa: Nông học, Thú y, Kinh tế & PTNT, Kế toán & QTKD; Các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm livestream của khoa CNSH; Nhóm quản lý zoom khoa CNSH.; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
08:15 - 09:30: Phòn họp Khoa Cơ - Điện
Họp giao ban khoa Cơ - Điện
TP: BCN Khoa, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Bộ môn, Xưởng trưởng, BT Liên chi đoàn và các Trợ lý; Khoa Cơ - Điện

Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
13:30 - 15:30: Hội trường B
Gặp gỡ (lần 2) giảng viên dự phỏng vấn kiểm định CNTP
TP: DS cán bộ tham dự theo danh sách đính kèm; Trung tâm đảm bảo chất lượng
14:00 - 18:00: Hội trường C, phòng họp 1, địa điểm livestream
Tổng duyệt livestream CSVC cấp khoa TN&MT (18 điểm)
TP: Thầy Cường (PGĐ); Thầy Viên; Ban chức năng: VPHV (thầy Tiệp, cô Huyên, cô Yến), B.CSVC (thầy Quân), B.KHCN (cô Phương), B.HTQT (cô Thủy), B.TCCB (anh Tú), TT.QHCC&HTSV (thầy Quân, anh Đức), Trạm Y tế, B.QLĐT, B.CTCT&CTSV, Quản trị mạng; Ban chủ nhiệm khoa TN&MT; Lãnh đạo các khoa: Nông học, Thú y, Kinh tế & PTNT, Kế toán & QTKD; Các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm livestream của khoa TN&MT; Nhóm quản lý zoom khoa TN&MT.; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
15:30 - 17:30: Hội trường B
Gặp gỡ (lần 2) SV tham dự phỏng vấn ngành CNTP
TP: Trưởng nhóm SAR và thành viên nhóm SAR CNTP; SV theo danh sách đính kèm; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Thứ 3
19/10
08:00:
Tham dự họp với Hội đồng lý luận TW
TP: GS.TS Trần Đức Viên
08:00 - 09:30: Phòng họp 1
Họp chuẩn bị cho kiểm định các CTĐT: Chăn nuôi, CNSH, CNTP,TN&MT
TP: Ban chủ nhiệm các khoa Chăn nuôi, CNSH, CNTP,TN&MT; B.QLCSVC, VPHV, B.HTQT, B.CTCT&CTSV, B.TCKT, Thư viện, QTM; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:00 - 11:30: Khu liên cơ Sở ngành TP Hà Nội, só 258 Võ Chí Công, HN. Điều xe 1 chỗ ngồi
Tham dự Hội thảo khoa học các Ban chủ nhiệm chương trình KHCN cấp thành phố xem xét các đề xuất nhiệm vụ thuộc chương trình CT04 "Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới"
TP: Phó Giám đốc Phạm Bảo Dương; Văn phòng Học viện
08:00 - 11:30: P126 Nhà Hành chính
Tiếp cán bộ, viên chức và người học
TP: Ban Thanh tra, Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
08:00 - 12:00: Online qua zoom
Tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
TP: Giám đốc Nguyễn Thị Lan, thầy Trần Quang Trung, Cô Lê Thị Minh Châu; Nhóm NCM Hợp tác xã
09:30 - 12:00: Phòng họp 1
Họp final meeting với AUN
TP: Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng nhóm SAR, nhóm quản lý zoom của các khoa: Chăn nuôi, CNSH, CNTP, TN&MT; Nhóm quản lý zoom cấp Học viện ; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
13:30 - 15:30: Hội trường B
Gặp gỡ (lần 2) giảng viên phỏng vấn CNSH
TP: DS cán bộ tham dự theo DS đính kèm; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:30: Phòng 211 Nhà Hành chính
Họp Chương trình nghiên cứu thể chế và chính sách
TP: Thầy Trần Đức Viên, thầy Cao Đức Phát, thầy Nguyễn Xuân Cường, thầy Sỹ Thành; Ban KHCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 15:30: Hội trường C
Họp về Giao kinh phí khoán đào tạo đợt 2, năm 2021
TP: BGĐ (thầy Cường); Trưởng/phụ trách và kế toán thanh toán các khoa chuyên môn; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Ban QLĐT; Lãnh đạo các ban: TCCB, Thanh tra; Ông Dũng (Ban QL CSVC); Ban Tài chính Kế toán
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 16:00: Phòng họp 1 Hội trường C
Họp rà soát công tác chuẩn bị chung kết Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.
Thành phần: Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp ĐMST 2021 (theo quyết định đính kèm)
TP: Ban CTCT&CTSV; Ban CTCT&CTSV
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
14:00 - 16:30: Phòng họp 2
Rà soát dự thảo quy định quản lý, sử dụng logo, nhãn hiệu của Học viện
TP: Ban KHCN (Lãnh đạo, ô. Dũng), VPHV (Lãnh đạo, bà Yến), K. Kế toán và QTKD, Ban Thanh tra (ô. Ước), Ban CTCT&CTSV, Ban QLĐT (bà Yến gửi dự thảo đến các đơn vị trước 16h00 ngày 18/10/2021); Bà Yến, ông Dũng
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
15:30 - 17:00: Phòng họp 1
Giao ban với Lãnh đạo Ban chức năng
TP: Ban Giám đốc, Lãnh đạo Ban chức năng: VPHV, TCCB, TCKT, CTCT&CTSV, QL đào tạo, Thanh tra, KHCN, HTQT, TTĐBCL, CSVC, QL đầu tư, Trạm y tế, Nhà xuất bản; VPHV (Đ/c Huyên, đ/c Yến); Văn phòng Học viện
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
15:30 - 17:30: Hội trường B
Gặp gỡ SV (lần 2) tham dự phỏng vấn CTĐT CNSH
TP: Lãnh đạo khoa, Trưởng nhóm SAR, thành viên nhóm SAR và SV khoa CNSH (theo DS đính kèm); Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 4
20/10
07:30 (20/10) - 17:00 (13/11):
Tham dự kỳ họp lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
TP: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan
13:30 - 15:30: Hội trường B
Gặp gỡ (lần 2) tham dự phỏng vấn TN&MT
TP: CB tham gia trong DS đính kèm; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:00: Phòng họp 2
Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo theo Quyết định số 4855/QĐ-HVN ngày 12/10/2021
TP: Chủ tịch Công đoàn HV (ô. Thắng), Ban TCKT (ô. Hùng), Khoa CNTP (ô. Hoàng Anh), Ban TCCB (bà Thủy, bà Vân) ; Ban TCCB
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
15:00 - 16:00: Phòng họp 2
Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo theo Quyết định số 4856/QĐ-HVN ngày 12/10/2021
TP: Chủ tịch Công đoàn HV (ô. Thắng), Ban TCKT (ô. Hùng), Viện Sinh học NN (ô. Trường), Ban TCCB (bà Thủy, bà Vân); Ban TCCB
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
15:30 - 17:30: Hội trường B
Gặp gỡ (lần 2) SV tham gia phỏng vấn KHMT
TP: Lãnh đạo khoa, Trưởng nhóm SAR, thành viên nhóm SAR và SV (theo DS đính kèm); Trung tâm đảm bảo chất lượng
16:00 - 17:00: Phòng họp 2
Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo theo Quyết định số 4854/QĐ-HVN ngày 12/10/2021
TP: Chủ tịch Công đoàn HV (ô. Thắng), VPHV (ô. Tiệp), Ban TCKT (ô. Hùng), Ban TCCB (bà Thủy, bà Vân); Ban TCCB
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
Thứ 5
21/10
08:00 - 12:00: Hội trường C, phòng họp 1, địa điểm livestream
Tổng duyệt (lần 2) livestream cấp Học viện
TP: Các cán bộ tham gia theo DS đính kèm; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:00 - 11:30: Hội trường A Phòng họp 1
Kiểm tra kỹ thuật, chuẩn bị tổ chức chung kết Khởi nghiệp nông nghiệp ĐMST năm 2021.
Thành phần: Ban tổ chức khởi nghiệp nông nghiệp ĐMST năm 2021
TP: Ban CTCT&CTSV; Ban CTCT&CTSV
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
10:00 - 11:00: Công trường nhà thể chế chính sách
Nghiệm thu ván khuôn cốt thép móng nhà thể chế chính sách
TP: Ban QLDA (Ô. Nam, Ô. Trung, Ô. Ước, Ô. Truyền, B. Liên, B. Phương, B. Huyền), ban QL đầu tư, Tổ Giám sát độc lập ; DT
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
14:00 - 15:00: Phòng họp 2
Họp xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên cao học khóa 28 đợt 1 của các khoa: Chăn nuôi, Thú y, Tài nguyên và Môi trường, Kế toán & QTKD, Công nghệ thông tin
TP: Lãnh đạo và trợ lý đào tạo SĐH các khoa trên, Ban TC&KT, Ban CTCT&CTSV; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 16:00: Số 1, Nguyễn Lương Bằng, TP Hưng Yên
Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên
TP: GS.TS Trần Đức Viên
14:00 - 17:00: Phòng họp 1
Họp về đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Đăk Nông
TP: Ban KHCN (cô Phương, thầy Hiệp), Khoa Cơ điện (thầy Hải), khoa KT&PTNT (Cô Hiền); Lãnh đạo các khoa: Nông học, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, KT&QTKD, CNTT, CNTP, CNSH, KHXH, khoa TN&MT; Nhóm xây dựng đề án (trưởng nhóm thông báo); Ban KHCN và nhóm XD đề án
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
14:00 - 17:00: Hội trường C
Gặp gỡ cán bộ hỗ trợ cấp Học viện và cấp khoa
TP: Trưởng/phó đơn vị có CB tham gia phỏng vấn, DS CB tham dự phỏng vấn (DS đính kèm); Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:10 - 16:10: Phòng họp 2 và online (MS Teams)
Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt xét 30/9/2021
TP: Các thành viên theo Quyết định; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
19:00 - 21:00: Họp Online trên MS. Teams
Tham gia vòng sơ loại Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (tuần 5)
TP: TP:
+ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện;
+ Ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn các khoa, ủy viên ban chấp hành liên chi hội các khoa;
+ Ban chấp hành chi đoàn, ban cán sự các lớp;
+ Thành viên các câu lạc bộ, đội tình nguyện.;
ĐTN
Đỗ Thị Kim Hương
Thứ 6
22/10
07:30 - 15:30: Hội trường A Phòng họp 1
Chung kết Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.
Thành phần: Đại biểu, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp ĐMST năm 2021; các đội dự án, CBVC, sinh viên quan tâm tham dự theo link online; Trạm Y tế (đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19); Trung tâm QHCC&HTSV (chụp ảnh, viết bài đưa tin).
TP: Ban CTCT&CTSV; Ban CTCT&CTSV
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
08:00 (22/10) - 17:00 (29/10): Phòng họp 2
Chuẩn bị kiểm định và kiểm định các CTĐT: Chăn nuôi
TP: Các thành phần tham gia phục vụ kiểm định; Trung tâm đảm bảo chất lượng
08:00 (22/10) - 17:00 (29/10): Phòng 404 khoa KT&PTNT

Chuẩn bị kiểm định và kiểm định các CTĐT: CNSH

TP: Các thành phần tham gia phục vụ kiểm định; Trung tâm đảm bảo chất lượng
08:00 (22/10) - 17:00 (29/10): Phòng họp 6

Chuẩn bị kiểm định và kiểm định các CTĐT: KHMT

TP: Các thành phần tham gia phục vụ kiểm định; Trung tâm đảm bảo chất lượng
08:00 (22/10) - 17:30 (29/10): Hội trường C

Chuẩn bị kiểm định và kiểm định các CTĐT: CNTP

TP: Các thành phần tham gia phục vụ kiểm định; Trung tâm đảm bảo chất lượng
08:00 - 11:00: Viện Chính sách và Chiến lược PTNN, NT
Họp về Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045
TP: GS.TS Trần Đức Viên
13:30 - 15:30: Phòng họp 2 (K.CN), phòng họp 6 (TN&MT), phòng 404 (K.CNSH), hội trường C (K.CNTP
Test phỏng vấn giảng viên kiểm định các CTĐT: chăn nuôi, CNSH, CNTP, KHMT
TP: Giảng viên tham dự phỏng vấn kiểm định các CTĐT nêu trên; Trung tâm đảm bảo chất lượng
15:30 - 17:00: Phòng họp 3
Họp về sử dụng sản phẩm KHCN để liên doanh liên kết
TP: HĐHV (thầy Viên), Ban TCKT (thầy Hùng), Ban KHCN (cô Phương), VPHV (thầy Tiệp), TTĐMST (thầy Long, cô Lan), khoa CNSH (thầy Bách); TTĐMST và Ban KHCN
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
15:30 - 17:30: Phòng họp 1
15:30 - 17:30: Phòng họp 1 và online
Bế mạc và trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.
Thành phần: Đại biểu, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp ĐMST năm 2021; CLB Khởi nghiệp VNUA, các đội dự án, CBVC, sinh viên quan tâm tham dự theo link online; Trạm Y tế (đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19); Trung tâm QHCC&HTSV (chụp ảnh, viết bài đưa tin).
TP: Ban CTCT&CTSV; Ban CTCT&CTSV
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
Thứ 7
23/10
08:00 - 17:00: Giảng đường E
Tặng quà cho cán bộ viên chức và sinh viên gặp khó khăn do đại dịch Covid19
TP: Thành phần: Nhà tài trợ, BTV Công đoàn Học viện, ĐTN, HSV, Ban CTCT và CTSV, TTQHCC và HTSV (chụp ảnh đưa tin), đại diện các khoa chuyên môn, CBVC và sinh viên nhận quà, Trạm y tế (đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19); VPCĐ
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
08:00 - 17:00: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Điều xe 3 chỗ ngồi
Đồng chủ trì Hội thảo Quốc gia về Kế toán, Kiểm toán (VCAA) lần thứ 3 tai Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
TP: Trưởng Khoa Kế toán QTKD (thầy Giám); các thầy, cô được Khoa phân công; các thầy, cô quan tâm tham dự; Thầy Giám
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
09:30 - 10:30: Hội trường C, Phòng họp 2, Phòng họp 6, Phòng 404 Khoa KT&PTNT
Tổng duyệt cho Lễ khai mạc kiểm định các CTĐT: Chăn nuôi, CNSH, CNTP, KHMT
TP: Các CB tham dự theo DS đính kèm; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
13:30 - 15:30: Phòng họp 2 (K.CN), phòng họp 6 (TN&MT), phòng 404 (K.CNSH), hội trường C (K.CNTP
Test phỏng vấn lãnh đạo khoa, nhóm SAR, trưởng bộ môn trong kiểm định các CTĐT: chăn nuôi, CNSH, CNTP, KHMT
TP: Lãnh đạo khoa, nhóm SAR, trưởng bộ môn tham gia phỏng vấn của các khoa: Chăn nuôi, CNSH, CNTP, TN&MT; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Chủ nhật
24/10
09:00 - 11:30: Phòng 206 - Bộ KHCN
Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài: Nghiên cứu chế tạo Kit chẩn đoán bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam Mã số: ĐTĐL.CN-53/19 do PGS.TS Lê Văn Phan chủ trì
TP: Ban Giám đốc (Thầy Dương), Ban KHCN ( Cô Phương),Lãnh đạo Khoa Thú Y,Nhóm nghiên cứu; Ban Khoa học công nghệ
18:30 - 22:00: Online qua zoom

Gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa, nhóm SAR, trưởng bộ môn, giảng viên tham dự phỏng vấn:
- 18.30 - 19.15: Khoa CN
- 19.15 - 20.00: Khoa CNSH
- 20.00 - 21.15: TN&MT
- 21.15 - 22.00: CNTP

TP: Ban chủ nhiệm khoa, nhóm SAR, trưởng bộ môn, giảng viên theo lịch bên trên.; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức seminar tuần thứ 42 
Chi tiết tại đây:  Lịch seminar 42
Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị lấy thư tín nhiệm nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2021 – 2026: 
1. Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư  
- Thời gian: 8 giờ 00 thứ ba ngày 19/10/2021
- Địa điểm: Phòng 405 nhà Hành chính
- Thành phần: Trưởng khoa, toàn thể cán bộ viên chức Bộ môn Phát triển nông thônKế hoạch và Đầu tư; Trợ lý tổ chức

2. Bộ môn: Kinh tế tài nguyên và môi trường
- Thời gian: 9 giờ 30 thứ ba ngày 19/10/2021
- Địa điểm: Phòng 405 nhà Hành chính
- Thành phần: Trưởng khoa, toàn thể cán bộ viên chức Bộ môn KTTN&MT; Trợ lý tổ chức
SEMINAR KHOA HỌC - KHOA THÚ Y (Online MS Team ngày 22/10/2021)
1. "Sự lưu hành Echinococcus ortlepp tại trạm cứu hộ linh trưởng". Trình bày: TS. Nguyễn Thị Nhiên; 14h00 
2. "Thực trạng nhiễm ve và một số bệnh đơn bào do ve truyền". Trình bày: TS. Bùi Khánh Linh; 15h00
3. "Một số chỉ tiêu sinh lý máu của bò nhiễm Theileria spp.". TRình bày: ThS. Nguyễn Thị Hồng Chiên; 16h00
Lịch làm việc mùa đông (thực hiện từ ngày 18/10/2021): Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h00-17h00
Seminar khoa học - Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
- Thời gian: Ngày 18/10/2021
+ 13h30 - 14h30: "Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp: Lý luận và thực tiễn" - người trình bày: ThS. Nguyễn Thanh Phong, nhóm NCM Chính sách nông nghiệp
+ 14h30 - 15h30: "Farmers' preferences and willingness to pay for dairy cattle insurance in Hanoi, Vietnam" - người trình bày: TS. Trần Mạnh Hải, nhóm NCM Quản lý phát triển nông thôn
- Thành phần: Giảng viên, nghiên cứu viên khoa Kinh tế & PTNT
- Online qua MS Teams
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.