Hôm nay

Tuần 10: 01/03/2021 - 07/03/2021


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
1/3
08:00 - 09:30: Phong hop Khoa
Họp giao ban Khoa
TP: BCN Khoa, Trưởng các bộ môn, Các trợ lý, Công đoàn, LCĐ; Khoa MT
14:00 - 15:00: Phòng họp 6
Làm việc với các đơn vị về hợp tác nghị định thư Việt Nam - Đài Loan

TP: TP: Ban HTQT, lãnh đạo các đơn vị: (Khoa: Nông học, CNSH, QLĐĐ, Cơ điện, Môi trường, CNTT, Thú y, Thủy sản, Chăn nuôi, CNTP, KT&QTKD; các viện: Sinh học nông nghiệp, Nghiên cứu và Phát triển cây trồng; Trung tâm Đổi mới sáng tạo); Ban Hợp tác quốc tế; Khoa MT
Thứ 3
2/3

Thứ 4
3/3

Thứ 5
4/3
08:30 - 09:30: Hội trường B
Họp về nâng hạng Học viện

TP: TP: Kính mời Ban Giám đốc (Thầy Dương, Thầy Huyên); trưởng các Ban và tương đương, các khoa, Viện, TT nghiên cứu thuộc Học viện; Trung tâm đảm bảo chất lượng; Khoa MT
14:00 - 16:00: Hội trường C
Họp về công tác sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021

TP: TP: Trưởng/phó khoa phụ trách CTSV, trợ lý đào tạo khoa, Trưởng/phó ban CTCT&CTSV, QLĐT, QHCC&HTSV, TC&KT, trợ lý đào tạo và trợ lý tổ chức các khoa; Ban CTCT&CTSV, ban QLĐT.; Khoa MT
15:30 - 17:00: Hội trường B
Họp tiến độ tự đánh giá các chương trình đào tạo Chăn nuôi, Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

TP: TP: Ban chủ nhiệm các khoa: Chăn nuôi, Môi trường, CNSH, CNTP; B.QLCSVC; B.TCKT; QTM (a.Tuấn); Trung tâm đảm bảo chất lượng; Khoa MT
Thứ 6
5/3

Thứ 7
6/3

Chủ nhật
7/3

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.