Hôm nay

Tuần 38: 17/09/2018 - 23/09/2018


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
17/9
08:00 - 09:30: Phòng Hội thảo Khoa Môi trường
Họp giao ban Khoa
TP: TP: BCN Khoa, Trưởng các bộ môn, Trợ lý, Công đoàn, LCĐ; Khoa MT
Thứ 3
18/9
09:00 - 11:30: VP WB 63 Lý Thái Tổ
Làm việc với nhóm tư vấn của WB về dự án ODA 
TP: Nhóm thường trực dự án (C Liên, T Long, T. Ân, C. Phương); Ban Hợp tác quốc tế
15:00 - 16:00: Phòng họp 1
Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại hoc năm 2018
TP: TP. Thành viên Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2018 (danh sách kèm theo); Ban Quản lý đào tạo ; Khoa MT
Thứ 4
19/9

Thứ 5
20/9
15:00 - 17:00: Hội trường C
Họp Ban chấp hành Công đoàn Học viện mở rộng
TP: TP: Kính mời các đ/c là uỷ viên BCH CĐ Học viện, uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn HV, uỷ viên BCH CĐ bộ phận; VPCĐ; Khoa MT
Thứ 6
21/9
07:45 - 11:30: Hội trường C
Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm tự đánh giá, đánh giá ngoài CTTT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA
TP: Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng Học viện; Khoa Nông học và KE: Ban chủ nhiệm khoa, nhóm viết báo cáo tự đánh giá, nhóm thu thập minh chứng, giảng viên giảng dạy chương trình tiên tiến; Ban chủ nhiệm các khoa: Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Môi trường, Thú y, Kinh tế & PTNT, Cơ điện, Công nghệ thông tin, Lý luận chính trị và Xã hội, Sư phạm và Ngoại ngữ; Quản lý đất đai, Thủy sản; Trưởng các đơn vị chức năng.; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Thứ 7
22/9
14:00 - 16:00: Hội trường B
Tiếp đoàn các trường đại học của Phần Lan (20-25 đại biểu) tới thăm và làm việc với Học viện để tìm hiểu về hoạt động liên quan đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại VNUA
TP: HĐHV (Thầy Viên), Ban HTQT, Ban KHCN, Khoa Công nghệ sinh học, Khoa Môi trường, Khoa Chăn nuôi, Khoa Thủy sản, TT Ươm tạo công nghệ, TT Sinh thái nông nghiệp, Viện Sinh học Nông nghiệp; Ban Hợp tác quốc tế; Khoa MT
Chủ nhật
23/9

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.