Hôm nay

Tuần 32: 03/08/2020 - 09/08/2020


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
3/8
08:00 - 09:30: Phòng Hội thảo Khoa Môi trường
Họp giao ban
TP: BCN Khoa, Trưởng các bộ môn, CĐ, LCĐ, Các trợ lý; Khoa MT
09:30 - 11:00: Phòng họp 1
Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Học viện

TP: TP: Ban chỉ đạo phòng chống dịch (Theo Quyết định); TT BCĐ PCD (thầy Ân); Khoa MT
Thứ 3
4/8
15:00 - 17:30: Hội trường A
Hướng dẫn quy trình kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Nghệ An

TP: TP: BCĐ và thầy cô tham gia kiểm tra coi thi TN THPT 2020 theo danh sách gửi về đơn vị
(Chú ý: Các thầy cô tham gia phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách theo quy định)
; Ban chỉ đạo theo phân công;
Khoa MT
Thứ 4
5/8
09:00 - 09:00: Hội trường B
Họp tiến độ tự đánh giá 4 CTĐT: Chăn nuôi, Khoa học môi trường, CNSH và CNTP

TP: TP: Trưởng khoa và trưởng nhóm viết báo cáo các khoa: Chăn nuôi, Môi trường, CNSH và CNTP; TT.Tin học (T. Dũng); bộ phận Quản trị mạng (ô. Tuấn); B.QLCSVC; B.TCKT; TT ĐBCL; Khoa MT
Thứ 5
6/8
05:00 - 17:00: Tỉnh Nghệ An
05:00 (6/8) - 17:00 (11/8): Tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Nghệ An
TP: BCĐ và thầy 
TP: Thầy cô tham gia kiểm tra coi thi Tốt nghiệp THPT 2020 theo Quyết định của Bộ trưởng bộ GD-ĐT; BCĐ, các cá nhân; Khoa MT
Thứ 6
7/8
14:00 - 15:00: Phòng họp 2
Họp xét điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học khóa 27 đợt 1

TP: TP: Ban Chủ nhiệm và trợ lý đào tạo SĐH các khoa: Kinh tế & PTNT, Môi trường, Quản lý đất đai, Kế toán & QTKD, CTCT&CTSV, TC&KT; QLĐT; Khoa MT
Thứ 7
8/8

Chủ nhật
9/8

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.