Hôm nay

Tuần 38: 17/09/2018 - 23/09/2018


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
17/9
09:15 - 09:50: Phòng GD
Họp giao ban Trung tâm
TP: Các thành viên tham gia họp thường kỳ; TTGDTC&TT
GĐTT. Nguyễn Đăng Thiện
Thứ 3
18/9

Thứ 4
19/9

Thứ 5
20/9
15:00 - 17:00: Hội trường C
Họp Ban chấp hành Công đoàn Học viện mở rộng
TP: Kính mời các đ/c là uỷ viên BCH CĐ Học viện, uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn HV, uỷ viên BCH CĐ bộ phận; VPCD
Chủ tịch Công đoàn HV Nguyễn Tất Thắng
Thứ 6
21/9

Thứ 7
22/9

Chủ nhật
23/9

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.