Hôm nay

Tuần 10: 01/03/2021 - 07/03/2021


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
1/3

Thứ 3
2/3
09:00 - 11:00: Phòng họp 6
Họp về quảng bá tuyển sinh năm 2021
TP: Đ/c Thiện; TTCDTC&TT
15:00 - 17:00: VP Công đoàn HV
Họp Ban Thường vụ Công đoàn Học viện
TP: Ban Thường vụ Công đoàn Học viện; VPCĐ; TTCDTC&TT
Thứ 4
3/3

Thứ 5
4/3
08:30 - 09:30: Hội trường B
Họp về nâng hạng Học viện
TP: Đ/c Thiện; TTCDTC&TT
Thứ 6
5/3

Thứ 7
6/3

Chủ nhật
7/3

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.