Hôm nay

Tuần 10: 01/03/2021 - 07/03/2021


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
1/3
08:00: Phòng họp khoa
Giao ban Khoa
TP: Phó trưởng khoa, trưởng BM, Trợ lý, BTLC, CTCĐ Khoa; Khoa Quản lý đất đai
Cao Việt Hà
14:00 - 15:00: Phòng họp 6

Làm việc với các đơn vị về hợp tác nghị định thư Việt Nam - Đài Loan

TP: Ban HTQT, lãnh đạo các đơn vị: (Khoa: Nông học, CNSH, QLĐĐ (Thầy Phương), Cơ điện, Môi trường, CNTT, Thú y, Thủy sản, Chăn nuôi, CNTP, KT&QTKD; các viện: Sinh học nông nghiệp, Nghiên cứu và Phát triển cây trồng; Trung tâm Đổi mới sáng tạo); Ban Hợp tác quốc tế
Thứ 3
2/3
14:00 - 16:00: Phòng họp 2
14:00 - 16:00: Phòng họp 2
Họp với các phòng thí nghiệm về mua sắm đấu thầu năm 2021 và tiến độ công nhận đạt chuẩn ISO

TP: B. KHCN (Lãnh đạo và chuyên viên),B. CSVC ( Lãnh đạo, ô. Dũng), các phòng thí nghiệm ( Cô Cao Hà, T.Hùng) ; Ban KHCN
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
Thứ 4
3/3
08:00 - 11:00: Phòng họp 2

Họp về tiến độ xây dựng đề án Gia Lâm

TP: Khoa Nông học(Thầy Quang,Thầy Thơm,Thầy Huy, Cô Hoa,Cô Phượng),khoa Quản lý đất đai (Thầy Phương), Khoa Chăn nuôi (Thầy Đăng), Khoa Thủy sản (Thầy Khuyến), Khoa Kinh Tế (Thầy Nhuần),Ban Quản lý đào tạo ( Thầy Đăng), Khoa CNTP ( Thầy Doan); Ban Khoa hoc công nghệ
14:30 - 15:30: Phòng họp 1

Hội nghị Đảng ủy Học viện

TP: Đảng ủy viên; TCĐU, VPĐU
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lan
Thứ 5
4/3
08:30 - 09:30: Hội trường B

Họp về nâng hạng Học viện

TP: Kính mời Ban Giám đốc (Thầy Dương, Thầy Huyên); trưởng các Ban và tương đương, các khoa, Viện, TT nghiên cứu thuộc Học viện; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 16:00: Hội trường C

Họp về công tác sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021

TP: Trưởng/phó khoa phụ trách CTSV, trợ lý đào tạo khoa, Trưởng/phó ban CTCT&CTSV, QLĐT, QHCC&HTSV, TC&KT, trợ lý đào tạo và trợ lý tổ chức các khoa; Ban CTCT&CTSV, ban QLĐT.
Phó GĐ Vũ Ngọc Huyên
Thứ 6
5/3

Thứ 7
6/3

Chủ nhật
7/3

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.