Hôm nay

Tuần 15: 05/04/2021 - 11/04/2021


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
5/4
08:30 - 09:30: Hội trường khoa CNTP
Họp giao ban khoa
TP: BCN khoa, trưởng/phó bộ môn, công đoàn, ĐTN và các trợ lý; Khoa Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Hoàng Anh
09:30 - 10:30: Hội trường khoa CNTP
Họp tổ chức Hội thảo
TP: Thành viên Ban tổ chức; Khoa Công nghệ thực phẩm
Thứ 3
6/4
05:00 - 05:00: Thái Nguyên
Khoa Công nghệ Thực phẩm tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2021 tại Thái Nguyên
Thời gian: 6/4 - 7/4/2021
TP: Các cán bộ trong tổ Tư vấn tuyển sinh; Khoa Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Hoàng Anh
Thứ 4
7/4

Thứ 5
8/4

Thứ 6
9/4

Thứ 7
10/4

Chủ nhật
11/4

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.