Hôm nay

Tuần 15: 05/04/2021 - 11/04/2021


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
5/4
08:00 - 10:00: Phòng Hội thảo Khoa Môi trường
Họp giao ban Khoa
TP: BCN Khoa, Trưởng các bộ môn, VP, CĐ, LCĐ; Khoa MT
Thứ 3
6/4
16:30 - 18:00: Hội trường A
Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

TP: Yêu cầu trang phục:
- Thành viên HĐHV khóa I, II: Nam mặc comple, nữ mặc áo dài
- Đại biểu khối CBVC: Nam sơ mi trắng đeo ca vát, nữ mặc áo dài
- SV quốc tế mặc lễ phục; khối người học: áo sơ mi trắng sơ vin quần sẫm màu
TP: Đảng ủy, HĐHV khóa I, khóa II, Ban Giám đốc,Các GS, PGS; Ban Chấp hành công đoàn, BTV Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên; Bí thư chi bộ, Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; Kế toán trưởng, Trưởng các Bộ môn và tương đương; Đại biẻu theo giấy mời; Sinh viên quốc tế (HTQT báo) và đại diện khối người học (Đoàn thanh niên thông báo); Các đơn vị được phân công;
Khoa MT
Thứ 4
7/4

Thứ 5
8/4

Thứ 6
9/4

Thứ 7
10/4

Chủ nhật
11/4

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.