Hôm nay

Tuần 23: 05/06/2023 - 11/06/2023


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
5/6
08:30 - 13:00: Nhà B1 khoa TNMT
Họp giao ban Khoa
TP: Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng BM, BT Liên chi, CTCĐ và các trợ lý; tnmt
Trưởng khoa Trần Trọng Phương
14:00 - 15:30: Phòng họp 2
Họp rà soát tiến độ dự án xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ sinh thái nông nghiệp (CDAE)

TP: Khoa TN&MT (Lãnh đạo khoa và cán bộ được phân công), Ban HTQT (Cô Lê Phương), Cô Bích Thủy - Điều phối dự án; Khoa TN&MT, ĐPDA
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 3
6/6
14:00 - 15:00: Hội trường B
Họp tiến độ tự đánh giá 14 CTĐT năm 2023

TP: Các khoa có CTĐT tự đánh giá: Trưởng khoa, trưởng nhóm viết báo cáo, thư ký hội đồng TĐG; Lãnh đạo các ban: B.QLCSVC; B.QLĐT; B.TC&KT; rung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 4
7/6
13:50 - 14:50: Phòng họp 1
Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

TP: Thành viên Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Khoa TN &MT: Thầy Phương); Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:00 - 17:00: Phòng họp 1
Hội nghị Đảng ủy 

TP: Các đồng chí Đảng ủy viên (Khoa TN &MT; Thầy Phương), Ban Tổ chức Đảng ủy; VPĐU, BTC Đảngủy
Thứ 5
8/6

Thứ 6
9/6

Thứ 7
10/6
08:30: Nhà B1 khoa TNMT
Bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Thị Huệ, ngành Quản lý đất đai
TP: các thành viên Hội đồng, người hướng dẫn, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Tài nguyên và Môi trường,; Ban Quản lý đào tạo
Chủ nhật
11/6

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.