Hôm nay

Tuần 4: 24/01/2022 - 30/01/2022


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
24/1
08:30: Họp online (MS Teams)
Họp giao ban Khoa
TP: Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng BM, BT Liên Chi, CTCĐ Khoa và các trợ lý; tnmt
Trưởng khoa Trần Trọng Phương
Thứ 3
25/1
14:00 - 16:00: PH1 và online

Họp về quảng bá tuyển sinh 2022 

TP: Tại PH1: Ban Giám đốc, Hội đồng Học viện (thầy Viên, thầy Liết), lãnh đạo Ban Quản lý Đào tạo, lãnh đạo Trung tâm QHCC&HTSV, lãnh đạo Ban CTCT&CTSV
Họp online: Trưởng các khoa, Trưởng các ban và tương đương;
tnmt
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 4
26/1

Thứ 5
27/1

Thứ 6
28/1

Thứ 7
29/1

Chủ nhật
30/1

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.