Hôm nay

Tuần 43: 18/10/2021 - 24/10/2021


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
18/10
08:00: Họp online (MS Teams)
Họp giao ban Khoa
TP: Ban chủ nhiệm Khoa, trưởng BM, BT Liên chi, CT CĐ Khoa và các trợ lý; tnmt
Trường khoa Trần Trọng Phương
10:00: Phòng Hội thảo 201- tòa nhà Thú Y- MT

Họp chuẩn bị Tổng duyệt livestream CSVC cấp khoa ngành  KHMT (18 điểm)

TP: BCN khoa, Trưởng các bộ môn mảng môi trường; Các trợ lý; các thầy cô tham gia livestream (chính thức và dự bị); tnmt
Trưởng khoa Trần Trọng Phương
14:00 - 18:00: Hội trường C, phòng họp 1, địa điểm livestream

Tổng duyệt livestream CSVC cấp khoa TN&MT (18 điểm)

TP: Thầy Cường (PGĐ); Thầy Viên; Ban chức năng: VPHV (thầy Tiệp, cô Huyên, cô Yến), B.CSVC (thầy Quân), B.KHCN (cô Phương), B.HTQT (cô Thủy), B.TCCB (anh Tú), TT.QHCC&HTSV (thầy Quân, anh Đức), Trạm Y tế, B.QLĐT, B.CTCT&CTSV, Quản trị mạng; Ban chủ nhiệm khoa TN&MT; Lãnh đạo các khoa: Nông học, Thú y, Kinh tế & PTNT, Kế toán & QTKD; Các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm livestream của khoa TN&MT; Nhóm quản lý zoom khoa TN&MT; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 3
19/10
08:00 - 09:30: Phòng họp 1

Họp chuẩn bị cho kiểm định các CTĐT: Chăn nuôi, CNSH, CNTP,TN&MT

TP: Ban chủ nhiệm các khoa Chăn nuôi, CNSH, CNTP,TN&MT; B.QLCSVC, VPHV, B.HTQT, B.CTCT&CTSV, B.TCKT, Thư viện, QTM; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:00 - 10:00: Phòng hội thảo 201 - tầng 2 tòa nhà Môi trường - Thú Y

Tập huấn giảng viên tham gia phỏng vấn

TP: BCN khoa (thầy Huy), ZMT, GV tham gia phỏng vấn; tnmt
09:30 - 12:00: Phòng họp 1

Họp final meeting với AUN

TP: Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng nhóm SAR, nhóm quản lý zoom của các khoa: Chăn nuôi, CNSH, CNTP, TN&MT; Nhóm quản lý zoom cấp Học viện; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:30: Hội trường C

Họp về Giao kinh phí khoán đào tạo đợt 2, năm 2021

TP: BGĐ (thầy Cường); Trưởng/phụ trách và kế toán thanh toán các khoa chuyên môn ( Thầy Vinh, thầy Tuấn - Khoa TNMT); Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Ban QLĐT; Lãnh đạo các ban: TCCB, Thanh tra; Ông Dũng (Ban QL CSVC); Ban Tài chính Kế toán
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
20:00 - 21:00: Online trên Zoom

Tập huấn sinh viên tham gia phỏng vấn AUN

TP: BCN khoa (thầy Huy), nhóm ZMT (thầy Công), cô Khánh Huyền và các sinh viên tham gia phỏng vấn; tnmt
Thứ 4
20/10
13:30 - 15:30: Hội trường B

Gặp gỡ (lần 2) tham dự phỏng vấn TN&MT

TP: CB tham gia trong DS đính kèm; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:30 - 17:30: Hội trường B
Gặp gỡ (lần 2) SV tham gia phỏng vấn KHMT

TP: Lãnh đạo khoa, Trưởng nhóm SAR, thành viên nhóm SAR và SV (theo DS đính kèm) (Giáo viên chủ nhiệm các lớp, cô Khánh Huyền); Trung tâm đảm bảo chất lượng
Thứ 5
21/10
14:00 - 15:00: Phòng họp 2

Họp xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên cao học khóa 28 đợt 1 của các khoa: Chăn nuôi, Thú y, Tài nguyên và Môi trường, Kế toán & QTKD, Công nghệ thông tin

TP: Lãnh đạo và trợ lý đào tạo SĐH các khoa (Thầy Phương, cô Lệ Hà - Khoa TNMT), Ban TC&KT, Ban CTCT&CTSV; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 17:00: Phòng họp 1

Họp về đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Đăk Nông

TP: Ban KHCN (cô Phương, thầy Hiệp), Khoa Cơ điện (thầy Hải), khoa KT&PTNT (Cô Hiền); Lãnh đạo các khoa: Nông học, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, KT&QTKD, CNTT, CNTP, CNSH, KHXH, khoa TN&MT; Nhóm xây dựng đề án (Thầy Học - Khoa TN &MT); Ban KHCN và nhóm XD đề án
Phó GĐ Phạm Bảo Dương
15:10 - 16:10: Phòng họp 2 và online (MS Teams)

Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt xét 30/9/2021

TP: Các thành viên theo Quyết định; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 6
22/10
08:00 (22/10) - 17:00 (29/10): Phòng họp 6

Chuẩn bị kiểm định và kiểm định các CTĐT: KHMT


TP: Các thành phần tham gia phục vụ kiểm định; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Thứ 7
23/10

Chủ nhật
24/10
20:30 - 21:15: Online qua zoom
Gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa, nhóm SAR, trưởng bộ môn, giảng viên tham dự phỏng vấn:
TP: Danh sách đính kèm; Trung tâm đảm bảo chất lượng
THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.