Hôm nay

Tuần 29: 16/07/2018 - 22/07/2018


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
16/7
08:00 - 10:00: VPBM
Thu điểm và các biên bản kiểm định, sổ theo dõi giảng dạy kì 3 năm học 2017-2018 Hiện hệ thống đăng nhập chưa mở, nếu sinh viên nào có nhu cầu báo điểm sớm để xét tốt nghiệp các Gv Thông báo sv tự lên Ban QLĐT xin phiếu điểm và gửi Gv dạy, chấm thi vào phiếu (đầy đủ các chữ ký) gửi về Bm để nộp vào sáng mai 16/7/2018.
TP: Tất cả các Giảng viên giảng dạy học kì 3 năm học 2017-2018; TTGDTC&TT
TBM. Nguyễn Văn Toản
Thứ 3
17/7

Thứ 4
18/7
14:00 - 17:00: VP Trung tâm
Kiểm tra công tác phòng cháy
TP: Tổ phục vụ (Thơ, Dung); TTGDTC&TT
Phó GĐTT Nguyễn Xuân Cừ
Thứ 5
19/7

Thứ 6
20/7

Thứ 7
21/7

Chủ nhật
22/7

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.