Hôm nay

Tuần 42: 16/10/2017 - 22/10/2017


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
16/10
08:30 - 10:00: Hội trường khoa CNTP
Họp giao ban
TP: BCN khoa, trưởng/phó bộ môn, công đoàn, ĐTN và các trợ lý; Khoa Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Thị Thanh Thủy
10:00 - 10:30: Hội trường khoa CNTP
Họp BCN khoa và các trợ lý
TP: BCN khoa và các trợ lý; Khoa Công nghệ thực phẩm
Thứ 3
17/10

Thứ 4
18/10

Thứ 5
19/10
09:30 - 11:30: Hội trường B
SEMINAR KHOA HỌC
- Xử lý cận thu hoạch rau, hoa, quả. TS. Vũ Thị Kim Oanh
- Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng và hiệu suất thu hồi đậu phụ. TS. Trần Thị Thu Hằng

TP: CB khoa CNTP và các cá nhân quan tâm tới dự; Khoa Công nghệ thực phẩm
Thứ 6
20/10

Thứ 7
21/10
07:30 - 12:30: Phòng Hội thảo và phòng Hội trường khoa CNTP
Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2.2 năm 2017 chuyên ngành công nghệ thực phẩm
TP: Thành viên hội đồng có tên trong QĐ, học viên cao học k214 và các cá nhân quan tâm tới dự; Khoa Công nghệ thực phẩm
Chủ nhật
22/10

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.