Hôm nay

Tuần 26: 25/06/2018 - 01/07/2018


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
25/6
08:00 (25/6) - 12:00 (27/6): Bắc Giang
Coi thi THPT Quốc gia năm 2018
TP: CB được điều động làm việc tại các Hội đồng thi THPT tại Bắc Giang; TTGDTC&TT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
Thứ 3
26/6

Thứ 4
27/6

Thứ 5
28/6

Thứ 6
29/6

Thứ 7
30/6

Chủ nhật
1/7

THÔNG BÁO

Không tổ chức giao ban Trung tâm tuần 26 (nội dung công tác sẽ gửi vào hộp thư riêng)
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.