Hôm nay

Tuần 8: 19/02/2018 - 25/02/2018


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
19/2
08:00 (12/2) - 17:00 (20/2):

Lịch nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Giảng viên, người học nghỉ Tết theo kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau: Thời gian nghỉ từ ngày 9/2/2018 (tức ngày 24/12 năm Đinh Dậu) đến hết ngày 25/2/2018 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối hành chính, Lãnh đạo từ cấp Trưởng Bộ môn và tương đương trở lên được nghỉ Tết 07 ngày liên tục, từ ngày 14/2/2018 (tức ngày 29/12 năm Đinh Dậu) đến hết ngày 20/2/2018 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).


Thứ 3
20/2

Thứ 4
21/2
09:00 - 10:30: Hội trường C
Khai xuân Mậu Tuất 2018
TP: Thường trực Hội đồng HV, Ban Giám đốc, BTV Công đoàn, BTV Đoàn Thanh niên, Chủ tịch HSV, Bí thư các chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện từ cấp Trưởng Bộ môn và tương đương trở lên, CBVC các ban chức năng; VPHV, CTCT&CTSV, TCKT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 16:00: Phòng họp 1
Họp về công tác tuyển sinh 2018 (Các báo báo theo phân công của Giám đốc qua email, Đề nghị các thầy/cô trong thành phần có mặt đầy đủ, đúng giờ, nếu vì lý do bất khả kháng không dự được các thày/cô báo cáo Giám đốc) 
TP: Thường trực HĐHV, Ban Giám đốc, Tổ công tác truyền thông và quan hệ công chúng; Trưởng các khoa chuyên môn; Trưởng và Phó Trưởng các ban: TCCB, KHCN, HTQT, QLĐT, Thanh Tra, ĐBCL, TCKT, CTCT&CTSV, VPHV, CSVC&ĐT; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; Lãnh đạo các TT: kỹ năng mềm, tin học, NN&ĐTQT, CUNNL; Tổ QBTS và QHCC
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 5
22/2
08:30 - 11:00: Hội trường C
Họp về công tác tuyển sinh năm 2018 (Đề nghị các thầy/cô trong thành phần họp có mặt đầy đủ, đúng giờ, trường hợp bất khả kháng không dự được các thầy/cô báo cáo Giám đốc)
TP: Thường trực HĐHV, Ban Giám đốc, Tổ công tác truyền thông và quan hệ công chúng; Các khoa chuyên môn: Bí thư chi Bộ, Trưởng và Phó trưởng khoa, Trưởng các bộ môn; Trưởng và Phó trưởng các ban: TCCB, KHCN, HTQT, QLĐT, Thanh Tra, ĐBCL, TCKT, CTCT&CTSV, VPHV, CSVC&ĐT; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Lãnh đạo các TT: kỹ năng mềm, tin học, NN&ĐTQT, CUNNL; Giám đốc các Viện, Trung tâm của Học viện; Tổ QBTS và QHCC
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 16:00: Hội trường B
Họp với các khoa về công tác tuyển sinh năm 2018 (Đề nghị các thầy/cô trong thành phần tham dự đầy đủ, đúng giờ, trường hợp bất khả kháng phải vắng mặt các thầy/cô báo cáo Giám đốc)
TP: Thường trực HĐHV, BGĐ, Trưởng các khoa chuyên môn, Trưởng và phó Trưởng các ban chức năng, Bí thư ĐTN ; Tổ QBTS và QHCC
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 6
23/2
08:00 - 12:00:
Tham dự Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH của Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam
TP: Thành viên Hội đồng (GS.TS Trần Đức Viên)
Thứ 7
24/2
14:00 - 15:30: Phòng họp 6
Làm việc với Công ty Green Wind và JICA
TP: Lãnh đạo Ban HTQT; Viện Sinh học Nông nghiệp (thầy Thạch)
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Chủ nhật
25/2

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.