Hôm nay

Tuần 30: 24/07/2017 - 30/07/2017


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
24/7
13:00 (23/7) - 11:00 (25/7): Tại Hạ Long
Hội nghị giao ban công tác năm học 2017-2018 (xe đón các thầy/cô lúc 13h30 ngày 23/7/2017 tại sảnh nhà Hành chính)
TP: Thường trực HĐHV, Ban Giám đốc, Trưởng các khoa, Lãnh đạo đơn vị chức năng (Theo Thông báo của VPHV gửi qua email); VPHV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 3
25/7

Thứ 4
26/7

Thứ 5
27/7

Thứ 6
28/7

Thứ 7
29/7

Chủ nhật
30/7

THÔNG BÁO

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.