Hôm nay

Tuần 3: 15/01/2018 - 21/01/2018


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
15/1
09:00 - 11:00: Phòng họp 1
Giao ban với trưởng các ban chức năng
TP: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị: TCCB, CSVC&ĐT, TCKT, CTCT&CTSV, VPHV, Thanh tra, QLĐT, NXB, TT ĐBCL, KHCN, HTQT; VPHV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 15:00: Phòng họp 6
Họp Hội đồng xem xét kéo dài thời gian làm việc đối với các nhà giáo

TP: Các Thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 5329/QĐ-HVN ngày 29/12/2017 của Giám đốc Học viện; TCCB
Chủ tịch HĐ Nguyễn Thị Lan
15:00 - 16:00: Phòng họp 6
Họp Hội đồng lương Học viện
TP: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1245/QĐ-HVN ngày 20/05/2016 của Giám đốc Học viện; TCCB
Chủ tịch HĐ Nguyễn Thị Lan
16:00 - 17:30: Văn phòng công đoàn
Họp Thường vụ Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khóa XXXII
TP: Ban Thường vụ CĐHV khóa XXXII; VPCĐ
Nguyễn Quốc Oánh, Chủ tịch Công đoàn Học viện
18:00 - 20:00: Villa 24, số 10 Đặng Thai Mai, Hà Nội . Điều xe 04 chỗ ngồi
Tham dự tiệc chiêu đãi theo lời mời của Đại sứ Hà Lan
TP: Giám đốc Nguyễn Thị Lan, Ban HTQT (thầy Long); HTQT
Thứ 3
16/1
08:00 - 11:30: Phòng Tiếp công dân (Phòng 126-Nhà Hành chính)
Tiếp CBVC và người học
TP: Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
08:00 - 11:30: Hội trường C
Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Lê Ánh Dương, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.
Hội đồng họp riêng tại Phòng họp 3 từ 8h00'-8h30' và 11h00'-11h30'
TP: Các thành viên Hội đồng, Khoa Kinh tế & PTNT và Quý vị quan tâm tới dự.
CTCT&CTSV, TC&KT, VPHV;
Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:30 - 10:00: Phòng họp 2
Họp triển khai các hoạt động cải tiến chuẩn bị kiểm định AUN
TP: Khoa Nông học và Kế toán & QTKD: Trưởng khoa, phó khoa; Ban Thanh tra; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:00 - 11:30: Phòng họp 1
Tiếp phái đoàn Hà Lan đến thảo luận xây dựng chương trình hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hà Lan với Học viện
TP: Thầy Viên (HĐHV), khoa Nông học (cô Minh Hằng, cô Minh Phượng), khoa KT&PTNT (thầy Hùng, cô Dương Nga), khoa KT&QTKD (thầy Trần Cường, thầy Trung), khoa Môi trường (thầy Ân, thầy Công), khoa Chăn nuôi (thầy Đăng), khoa Thú y (cô Lan Hương), khoa Thủy sản (cô Nắng Thu), khoa CNTP (cô Thanh Thủy), TT STNN (thầy Hội), Ban KHCN (cô Phương), Ban HTQT; HTQT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
10:00 - 11:00: Hội trường B
Họp với giảng viên giảng dạy chương trình tiên tiến triển khai cải tiến chất lượng các hoạt động dạy và học
TP: Ban QLĐT; TT. Tin học; Khoa Nông học và Kế toán & QTKD: Trưởng khoa và Phó khoa; Các giảng viên giảng dạy chương trình tiên tiến (DS như file đính kèm); Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 16:00: Phòng họp 6
Làm việc với ban KHCN về báo cáo, đề xuất với sở KHCN Hà Nội và tiến độ các công việc Giám đốc giao
TP: Lãnh đạo ban KHCN; KHCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 4
17/1
08:00 - 12:00: HT tầng 4, Số 7 Nguyễn Cảnh Chân, BĐ, HN. Điều xe 4 chỗ ngồi
Tham dự Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản NXB năm 2017
TP: NXB; NXB
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:30 - 11:00: 102 B6, Bộ NN&PTNT
Tham dự họp về việc triển khai xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết 19/NQ-TW 
TP: Giám đốc Nguyễn Thị Lan và các đơn vị theo thông báo qua email của VPHV
09:00 - 10:30: Phòng khách
Tiếp đón đoàn Phó Đại sứ Israel trao đổi về các học phần bổ trợ cho Chương trình hợp tác đào tạo, thực hành nông nghiệp triển khai tại Trung tâm Đào tạo nông nghiệp quốc tế Ramat Negev, Israel
TP: Khoa CNSH (thầy Bách), Ban HTQT, Công ty OLECO (Bộ NN&PTNT); HTQT
10:30 - 11:30: Khoa Nông học
Tiếp đoàn Phó Đại sứ Israel trao đổi về tiến độ chuẩn bị khai trương hệ thống tưới nhỏ giọt tự động công nghệ Israel
TP: Khoa Nông học (thầy Quang, cô Minh Hằng), Ban HTQT; Ban Hợp tác quốc tế
13:00 - 17:00: Đại học Thủy Lợi
Tham dự Hội thảo về hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản
TP: BGĐ (Thầy Cường)
Trường ĐH Thủy Lợi
14:00 (17/1) - 17:00 (18/1): Hội trường C
Gặp mặt Tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài đã tốt nghiệp về nước (đăng ký tham dự một trong hai ca)
Ca 1, chiều thứ 4: từ 14:00 - 17:00,
Ca 2: chiều thứ 5: từ 14:00 - 17:00 (dành cho những TS chưa tham dự ca 1
TP: Thầy Viên (HĐHV), Trưởng các đơn vị: Ban TCCB, Ban KHCN, Ban QLĐT, Lãnh đạo khoa phụ trách HTQT và Trợ lý HTQT các khoa, Các Tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài đã tốt nghiệp về nước, Ban HTQT; HTQT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 14:45: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Đặng Thị Thúy Kiều, chuyên ngành Quản lý đất đai
TP: Khoa Quản lý đất đai: cô Hà, thầy Học, PGS.TS. Vũ Thị Bình và PGS.TS. Đào Châu Thu; QLĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:00 - 16:00: Văn phòng Xưởng Cơ - Điện
Kiện toàn Xưởng Cơ Điện, khoa Cơ - Điện
Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư (Thầy Nam, thầy Quân), Khoa Cơ - Điện

Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
14:45 - 15:30: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Bùi Viết Thư, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
TP: Khoa Nông học: thầy Quang, cô Hiền và người kiểm tra luận án; QLĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:00 - 17:00: Phòng họp 2
Họp Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XXXII
TP: Ủy viên BCH Công đoàn Học viện khóa XXXII; VPCĐ
Nguyễn Quốc Oánh, Chủ tịch Công đoàn Học viện
Thứ 5
18/1
08:00 - 11:30: Hội trường C
Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Hương, chuyên ngành Bảo vệ thực vật.
Hội đồng họp riêng tại Phòng họp 3 từ 8h00'-8h30' và 11h00'-11h30'.
TP: Các thành viên Hội đồng, Khoa Nông học và Quý vị quan tâm tới dự.
CTCT&CTSV, TCKT, VPHV;
QLĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:00 - 17:00: P. HL kỹ năng&Khai thác TT- Trung tâm TT-TV LĐC
Hội nghị tập huấn chia sẻ, khai thác thông tin trên phần mềm ALEPH (thuộc dự án Thư viện)
TP: Cán bộ Thư viện các trường đại học khối Nông Lâm Ngư (theo thư mời); TT TTTV LĐC
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
08:30 - 10:00: Phòng họp 6
Họp kế hoạch tự đánh giá 4 chương trình đào tạo: Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm và Môi trường
TP: Ban chủ nhiệm khoa, trợ lý đào tạo và trợ lý KHCN của các khoa: Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm và Môi trường; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:30 - 12:00: Sở KHCN Hà Nội
Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN Hà nội năm 2017 
TP: Giám đốc Nguyễn Thị Lan, ban KHCN; KHCN
09:00 - 10:30: Phòng họp 1
Họp về công tác quản lý đất đai của Học viện
TP: Ban Quản lý CSVC và ĐT; VPHV; Khoa QLĐĐ; Khoa LLCT&XH (Thầy Tuấn)
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
14:00 - 15:30: Phòng họp 1
Tiếp đoàn Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kyushu - Nhật Bản thăm và thảo luận hợp tác giữa hai trường 
TP: Các khoa: Nông học, Kinh tế và PTNT, Kế toán và QTKD, Quản lý đất đai, Công nghệ sinh học, Môi trường, Ban HTQT; Ban Hợp tác quốc tế
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:00: Phòng họp 2
Kiểm tra thiết bị gói thầu Mua thiết bị thực hành cho khoa thú y
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban QLCSVC&ĐT; Khoa Thú Y; Ban QLCSVC&ĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:30 - 16:30: Phòng họp 1
Giới thiệu các chương trình đào tạo sau đại học và cơ hội học bổng sau đại học tại Trường Đại học Kyushu - Nhật Bản
TP: Các cán bộ, sinh viên có nguyện vọng đào tạo sau đại học tại Nhật Bản; Ban Hợp tác quốc tế
Thứ 6
19/1
07:00 - 12:00: Bộ KHCN. Điều xe 4 chỗ ngồi
Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KHCN chương trình NTMN

Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:00 - 11:00: Hội trường Trường ĐH KTQD. Điều xe 05 chỗ ngồi
Tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2018 của Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội
TP: Bí thư ĐU (đ/c Lan), Phó Bí thư ĐU (đ/c Cường, đ/c Huyên), Chủ tịch HĐHV (đ/c Viên); VPĐU
Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội
08:00 - 11:00: Phòng họp 2
Tiếp đoàn cán bộ tỉnh Nagano, Nhật Bản sang thăm và làm việc với Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực
TP: Cán bộ Trung tâm CUNNL, cán bộ tỉnh Nagano Nhật Bản; Trung tâm CUNNL
14:00 - 16:30: Phòng họp 2
Tiếp đón đoàn Phó hiệu trưởng Đại học KHCN Hoa Đông - Trung Quốc (East China University of Science and Technology) thăm và trao đổi hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học
TP: Các khoa: Công nghệ sinh học, Nông học, Công nghệ thực phẩm, Ban KHCN, Ban HTQT; Ban Hợp tác quốc tế
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:00: Khoa CNTP
Kiểm tra thiết bị dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu phòng thí nghiệm an toàn thực phẩm
TP: Khoa CNTP, Ban QLCSVC&ĐT, Ban TCKT; Ban QLCSVC&ĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:00 - 16:00: Hội trường B
Kiểm tra thiết bị gói thầu Mua sắm thiết bị chuyên ngành phục vụ đào tạo cho các đơn vị
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban QLCSVC&ĐTTrợ lý VT các đơn vị: khoa CNTT, khoa Cơ điện, khoa KT&PTNT, khoa LLCT&XH, khoa SP&NN, khoa Môi trường, khoa Nông học, Ban HTQT, tổ KT Giảng đường (ô Thể), Bộ phận Quản trị mạng (ô Tuấn); Ban QLCSVC&ĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
16:00 - 17:00: Hội trường B
Kiểm tra thiết bị gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng cho giảng đường và các đơn vị
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban QLCSVC&ĐTTrợ lý VT các đơn vị: Khoa CNSH, khoa KT&QTKD, khoa LLCT&XH, khoa Nông học, VPHV, Trung tâm TTTV-LĐC, Ban HTQT; Ban QLCSVC&ĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
Thứ 7
20/1

Chủ nhật
21/1

THÔNG BÁO

Khoa Kinh tế & PTNT tổ chức seminar: "Nông nghiệp 4.0: Chúng ta đang ở đâu và cần phải làm gì?" - Người trình bày: GS. TS. Đỗ Kim Chung, nhóm nghiên cứu mạnh: Chính sách nông nghiệp
- Thời gian: 14g00 ngày thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2018
- Địa điểm: Phòng 405, Khoa Kinh tế và PTNT
- Thành phần: Các cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên quan tâm tới dự
Khoa Kinh tế & PTNT tổ chức cho sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
- Thời gian: 7h30, ngày 16/01/2018
- Địa điểm: Khoa Kinh tế & PTNT
- Thành phần: Thành viên tiểu ban, sinh viên đủ điều kiện.
Làm việc với các Khoa về website của Học viện
Thời gian: 8h30-11h30 và 14h - 15h các ngày 15, 18, 19 tháng 01 năm 2018 (chi tiết file đính kèm)
Đại điểm: Phòng biên tập, Nhà xuất bản ĐHNN
Thành phần: Trợ lý phụ trách website
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.