Hôm nay

Tuần 25: 19/06/2017 - 25/06/2017


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
19/6
07:30 - 17:00: Bắc Giang
Kiểm tra cơ sở vật chất kỳ thi THPT Quốc gia tại Bắc Giang
TP: Thành viên theo Quyết định số 1427/QĐ-HVn ngày 15/5/2015
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
08:00: P201, VPCTNTM, ngõ 165 Chùa Bộc
Họp BCN chương trình Nông thôn mới
TP: GS. TS Trần Đức Viên
08:00: Hội trường C
Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Phạm Hùng, chuyên ngành Bảo vệ thực vật.
Hội đồng họp riêng tại Phòng họp 3 từ 8h00' đến 8h30' và 11h00' đến 11h30'
TP: Các thành viên Hội đồng, Khoa Nông học và Quý vị quan tâm tới dự.; QLĐT, TCKT, CTCT&CTSV, VPHV
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:00 - 17:30: Phòng Hội thảo, Khoa Nông học
Khoa Nông học tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các bên liên quan về Chương trình đào tạo
TP: Ban Quản lý đào tạo; Ban Giám ĐốcCác giảng viên, sinh viên Khoa Nông học và các bên liên quan (theo giấy mời); Khoa Nông học
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch*
09:30 - 11:00: Phòng khách
Tiếp Đoàn công tác Achentina - Trao đổi về cơ khí hóa trong nông nghiệp
TP: Khoa Cơ điện; Khoa Nông học; Ban Hợp tác quốc tế
10:00 - 11:00: Phòng họp Trung tâm Đảm bảo chất lượng
Họp với CBVC Trung tâm Đảm bảo chất lượng
Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 14:45: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Phạm Thị Ngọc, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
TP: Khoa Kinh tế & PTNT: thầy Thao, cô Nga và thầy Hùng; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:00 - 16:30: Hội trường B
Giáo dục định hướng cho sinh viên tham gia Chương trình hợp tác đào tạo, thực hành nông nghiệp tại Israel 2017
TP: B.HTQT, B. CTCT&CTSV, TT Ngoại ngữ và ĐTQT, sinh viên được xét chọn; Ban Hợp tác quốc tế
14:45 - 15:30: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Văn Duy, chuyên ngành Kinh tế phát triển
TP: Khoa Kinh tế & PTNT: thầy Thao, cô Nga, thầy Hùng và thầy Sơn; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
Thứ 3
20/6
08:00 - 11:30: Phòng Tiếp công dân (Phòng 126-Nhà Hành chính)
Tiếp CBVC và người học
TP: Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
08:00 (20/6) - 19:00 (24/6): Bắc Giang
Thi tôt nghiệp THPT
TP: Cán bộ theo QĐ của Giám đốc; Ban QLĐT
Sở GD&ĐT Bắc Giang, Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:30 - 11:30: Phòng họp 2
Tiếp đoàn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
TP: Đại diện Ban Giám đốc, Ban KHCN&MT đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban KHCN; Ban Khoa hoc công nghệ
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:30 - 10:30: Trước Giảng đường Nguyễn Đăng
Cán bộ được phân công tham gia kỳ thi THPT năm 2017 tập trung trước Giảng đường Nguyễn Đăng để đi Bắc Giang theo kế hoạch số 956/KH-HVN ngày 19/05/2017
TP: Cán cán bộ được cử tham gia coi thi và giám sát ký thi THPT năm 2017 (http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/noi-dung-tap-huan-can-bo-coi-thi-thpt-quoc-gia-nam-2017-28628.html), Ban CSVC phục vụ kỳ thi THPT 2017 tại Bắc Giang
Thứ 4
21/6
08:30 - 11:30: Phòng họp 2
Báo cáo tài chính tổng kết dự án "Mô hình nhân rộng lợn Pietrain kháng stress và lợn lai Pidu vào phục vụ sản xuất sợn siêu nạc ở miền Bắc" do PGS.TS Bùi Hữu Đoàn chủ trì
TP: Vụ tài chính, Ban KHCN, Ban Tài chính kế toán, Nhóm nghiên cứu; Ban Khoa hoc công nghệ
Vụ Tài chính
09:00 - 09:30: Phòng họp 5
Tiếp đón đoàn lãnh đạo của Học viện đào tạo Grenoble, Pháp đến chào hỏi và  làm việc về dự án ERASMUS + LMPT 
TP: Khoa KT&QTKD (Thầy Cường, thầy Chỉnh, Cô Loan, Cô Dịu, Cô Châu, Cô Hảo, thầy Phương, Cô Nga); Ban HTQT; KT&QTKD
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 5
22/6
08:30 - 11:00: Phòng họp 6
Nghe báo cáo tiến độ các công việc Giám đốc giao
TP: VPHV (Anh Tiệp, anh Nguyễn Quân, C Thuỷ, c Hiền, Anh Thi), CSVC&ĐT (Anh Lê QUân, anh Nam), TCCB (anh Dương), TCKT (thầy Trung), KHCN (c Phương), Khoa Nông học (thầy Quang, Thầy Thơm); VPHV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 16:00: Phòng họp 6
Họp với nhóm Quy hoạch nguồn nhân lực KHCN
TP: Nhóm Quy hoạch nguồn nhân lực (anh Dương, c Phương, Thầy Quang, thầy Bách); CSVC&ĐT (anh Lê Quân, anh Nam và chuyên viên); KHCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:30 - 16:30: Phòng họp 2
Họp Hội đồng xét tuyển ứng viên dự tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan, Văn phòng Học viện
TP: Thành viên theo QUyết định số 1897/QĐ-HVN ngày 12/6/2017; Văn phòng Học viện
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
Thứ 6
23/6
08:30 - 11:00: Phòng họp 6
Họp nhóm rà soát quản lý đất đai theo chức năng, nhiệm vụ
TP: Tổ công tác (Anh Dương, c Phương, anh Lê Quân, anh Nguyễn Quân, c Cúc, anh Tiệp, anh Nam, Chuyên viên ban KHCN, TCCB có liên quan); TCCB
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 7
24/6
14:00 - 15:00: Tại các điểm thi thuộc tỉnh Bắc Giang
Cán bộ tham gia kỳ thi THPT 2017 tại các điểm thi  thuộc tỉnh Bắc Giang trở về Học viện (xe đón theo kế hoạch)
TP: Các cán bộ được phân công tham dự kỳ thi, Ban CSVC phục vụ kỳ thi THPT 2017
Chủ nhật
25/6
14:00 - 16:00: Hội trường A
Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2017
TP: Kính mời Đảng uỷ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn Học viện; BCH ĐTN Học viện; BCH HSV Học viện; các Ban chức năng trong Học viện; Đại biểu (có giấy mời) Thành viên các đội tình nguyện mùa hè xanh 2017; thành viên các đội tình nguyện tổ dân phố năm 2017.; ĐTN
Đỗ Thị Kim Hương
THÔNG BÁO

8h30' ngày 20/6/2017, Khoa Kinh tế và PTNT: Bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Anh Minh, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.
Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 1 năm 2017
Thời gian: 8h30 - 11h30, thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2017 
Địa điểm: Phòng 312- Nhà hành chính
Thành phần: thành viên Hội đồng, học viên theo QĐ, cán bộ, học viên và các cá nhân quan tâm đến dự.
Trung tâm Tin học tổ chức thi chứng chỉ quốc tế IC3, MOS.
Thời gian: 13h30 thứ Hai, 19/6/2017.
Địa điểm:  Phòng 321, Nhà Hành chính
Thành phần: Ban tổ chức thi, các thí sinh đã đăng ký.
Hội thảo lấy ý kiến về chương trình đào tạo khoa Cơ - Điện
Thời giạn: 8h30, thứ 2 ngày 19/6/2017
Địa điểm: Phòng Hội thảo khoa Cơ - Điện
TP: Khoa Cơ - Điện, Ban Quản lý Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, đại diện nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, đại diện hiệp hội, tổ chức xã hội, sinh viên; 
Trạm Y tế thông báo:  Mời đại diện 11 điểm nghỉ của cán bộ coi thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 tại Bắc Giang đến nhận túi thuốc dự phòng.
Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, thứ 2 ngày 19/6/2017.
Địa điểm: Phòng 105 - Trạm Y tế Học viện.
Lễ bế giảng khóa 58 ngành Xã hội học - Khoa lý luận chính trị và Xã hội Thời gian: 15h30 - 17h00, ngày 19/6/2017 Địa điểm: Hội trường C TP: Ban chủ nhiệm khoa, các giảng viên và sinh viên khoa Lý luận chính trị và Xã hội
Lớp học lại chính trị dành cho sinh viên không đạt/không tham gia tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2016-2017 Thời gian: ngày 20/6/2017 Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h Địa điểm: Hội trường A - Giảng đường Nguyễn Đăng.
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.