Hôm nay

Tuần 12: 19/03/2018 - 25/03/2018


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
19/3
06:00 (19/3) - 22:00 (22/3): Hà Tĩnh
Đi công tác Hà Tĩnh
TP: Cán bộ khoa KT&PTNT; Kkoa KT&PTNT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
09:00 - 10:00: Phòng họp 1
Họp rà soát chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài kiểm định 2 CTTT
TP: Các đơn vị: Khoa NH (Trưởng khoa, CB phụ trách phòng thí nghiệm), KE, KT&PTNT, CNTT, TT. Tin học, B. QLCSVC&ĐT, HTQT, VPHV (Trưởng đơn vị, CB phụ trách KTX), CTCT&CTSV, TC&KT, NXB (ô. Tuấn), Thư viện, Trạm Y tế, TT. GDTC&TT; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:00 - 17:00: Hội trường B
Kế hoạch tổ chức seminar từ 19/03/2018 đến 23/03/2018 
(Chi tiết tại file đính kèm) 
Ban Khoa hoc công nghệ
09:15 - 11:00: Phòng khách
Tiếp Ông Marcellus Caldas, Trưởng phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế, ĐH Kansas Hoa Kỳ: Thảo luận cơ hội hợp tác
TP: GS. Trần Đức Viên (HĐHV), Khoa Chăn nuôi, Khoa CNTP, khoa Thú y, khoa Nông học, khoa CNSH, khoa Cơ điện, Ban KHCN, HTQT; HTQT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan*
09:30 - 17:00: Phòng họp 2
Tiếp đón Công ty Kyowa-Chem, Nhật Bản thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác chăn nuôi thử nghiệm lợn, gà
TP: TT chuyên gia, Khoa Chăn nuôi, Ban HTQT; Ban Hợp tác quốc tế
10:00 - 11:00: Phòng họp 6
Giao ban Ban Giám đốc
TP: Ban Giám đốc
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
13:00 - 15:00: Điều xe 4 chỗ
Nhận đề thi TA thi tuyển sinh SĐH
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban Thanh tra; Văn phòng Học viện; Ban Quản lý đào tạo
13:30 - 16:00: Phòng họp 1
Họp Ban hậu cần phục vụ đánh giá ngoài 2 CTTT
(Ban sẽ họp từ 13h30 đến 14h30, sau đó đi kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kiểm định)
TP: VPHV (c. Thắng, c. Huyền, thường trực đội bảo vệ, ô. Nhật), CTCT&CTSV (c. Lan), HTQT (c. Thủy), Khoa NH (ô. Khuynh, nhóm SV trong ban hậu cần), KE (ô. Giang, ô. Khánh,, nhóm SV trong ban hậu cần); Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 16:00: Hội trường C
Họp đánh giá sơ bộ công tác Quảng bá tuyển sinh năm 2018 (Các nhóm đang đi QBTS không tham dự họp được thì báo lại đ/c Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng ban CTCT&CTSV - Tổ trưởng tổ TT&QHCC)
TP: Thường trực HĐHV, Ban Giám đốc, Nhóm trưởng/ CB phụ trách các tổ đi QBTS các tỉnh, CB tổ TT&QHCC, Trưởng các khoa Chuyên môn, Lãnh đạo các đơn vị: Ban QLĐT, KHCN, HTQT, TCKT, VPHV; Tổ TT&QHCC
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 3
20/3
08:00 - 08:45: Phòng họp 1
Làm việc với sinh viên khoa KE
TP: Ban CNK, nhóm SAR, sinh viên khoa KE; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:00 - 11:30: Phòng Tiếp công dân (Phòng 126-Nhà Hành chính)
Tiếp CBVC và người học
TP: Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
08:45 - 09:30: Phòng họp 1
Làm việc với giảng viên phỏng vấn chương trình QTKDT
TP: Ban CNK, nhóm SAR, Giảng viên phỏng vấn chương trình QTKDT; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:00 - 10:30: Phòng họp 2
Họp triển khai đề án quản lý Ký túc xá sinh viên
TP: Lãnh đạo ban QL CSVC và ĐT, VPHV, Ban TCKT; Công ty Javiet; Văn phòng Học viện
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
09:30 - 10:15: Phòng họp 1
Làm việc với sinh viên khoa học cây trồng tiên tiến
TP: Ban CNK, nhóm SAR, sinh viên khoa học cây trồng tiên tiến; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
10:15 - 11:00: Phòng họp 1
Làm việc với giảng viên phỏng vấn khoa học cây trồng tiên tiến
TP: Ban CNK, nhóm SAR, Giảng viên giảng dạy khoa học cây trồng tiên tiến; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:00: Hội trường B Phòng họp 1
Tập huấn cán bộ coi thi và phục vụ thi tuyển sinh
TP: Thành viên Ban coi thi, Tổ Thanh tra thi tuyển sinh; QLĐT
14:00 - 15:30: Phòng khách
Tiếp Dr. Sebastian Rieder - phụ trách hợp tác quốc tế của trường Đại học UnilaSalle- Pháp thảo luận hợp tác trao đổi sinh viên theo học chương trình đào tạo đại học và cao học ngành công nghệ thực phẩm, khoa học môi trường, bảo vệ thực vật...
TP: Ban HTQT, các khoa: Nông học, Công nghệ thực phẩm, Môi trường; Ban Hợp tác quốc tế
14:00 - 16:00: Phòng họp 6
Làm việc với đại diện đại sứ quán Mô-Dăm-Bich tại Việt Nam về tình hình quản lý đào tạo LHS
TP: Ban HTQT, Ban Quản lý và Đào tạo; HTQT
16:30 - 18:30: Khách sạn Melia
Họp với Ban thư ký AUN thống nhất lịch trình làm việc
TP: Khoa NH (Thầy Quang, cô Minh Hằng), Khoa KE (Thầy Trần Cường, thầy Giám), TTĐBCL (Thầy Tuấn Anh, Cô Hậu); Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 4
21/3
07:30 - 08:30: Phòng họp 6 Phòng khánh tiết
Đại diện lãnh đạo tiếp đón đoàn đánh giá ngoài kiểm định CTTT 
TP: Ban HTQT, Ban chủ nhiệm khoa NH, KE; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:00 (21/3) - 17:00 (23/3): Phòng họp 2
Phòng chờ  của các nhóm phỏng vấn kiểm định KHCTT
Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:00 (21/3) - 17:00 (23/3): Phòng họp 6
Phòng chờ  cho các nhóm phỏng vấn kiểm định QTKDT
Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:00 (21/3) - 17:00 (23/3): Phòng họp 3
Phòng trực kiểm định 2CTTT của TT.ĐBCL
Trung tâm đảm bảo chất lượng
08:00 - 12:00: Phòng họp 1
Hội thảo Quốc tế: “Hội thảo Cơ hội và thách đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học Ngoại ngữ - Opportunities and Challenges of Applying ICT to Teaching & Learning Foreign Languages”

TP: Theo giấy mời, toàn thể CB Khoa SP&NN và quí vị quan tâm tới dự; SP&NN
08:00 (21/3) - 17:00 (23/3):
Đoàn đánh giá ngoài của Ban thư ký AUN đánh giá ngoài 2 CTTT tại Học viện
TP: Các cán nhân có tên trong QĐ 644 và Trưởng các đơn vị chức năng có mặt tại Học viện trong thời gian kiểm định để làm việc với Đoàn khi có yêu cầu; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:30 - 09:00: Hội trường C
Khai mạc đợt đánh giá ngoài 2 chương trình tiên tiến tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TP: Ban Giám đốc, Thường trực hội đồng Hội đồng (Thầy Viên, Thầy Chỉnh, Thầy Dung, Thầy Liết), Ban chủ nhiệm khoa NH và KE, Trưởng (Phó) các đơn vị chức năng, Đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa, Nhóm SAR và nhóm làm minh chứng của khoa KE,NH, Giảng viên (DS đính kèm), quan sát viên (DS đính kèm), Phiên dịch viên; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:15 - 10:45: Hội trường B
Đoàn đánh giá ngoài AUN làm việc với Ban chủ nhiệm khoa Nông học
TP: Khoa Nông học: Ban chủ nhiệm khoa và nhóm viết báo (SAR); phiên dịch viên, quan sát viên; TT ĐBCL
09:15 - 10:45: Phòng 425 nhà Hành chính
Đoàn đánh giá ngoài AUN làm việc với khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
TP: Kế toán và QTKD: Ban chủ nhiệm khoa, nhóm viết báo cáo (SAR); phiên dịch viên, quan sát viên; Trung tâm đảm bảo chất lượng
10:45 - 12:30:
Đoàn đánh giá ngoài AUN đi thăm quan CSVC tại Học viện (DS đính kèm)
TP: Trưởng khoa NH,KE, Đại diện Ban QLCSVC&ĐT, Cán bộ đưa đón Đoàn của Khoa KE,NH, Phiên dịch viên, Các đơn vị tại địa điểm tham quan cử cán bộ trực tiếp đoàn (Lộ trình tham quan đính kèm); Trung tâm đảm bảo chất lượng
13:30 - 15:00:
Đoàn đánh giá ngoài AUN làm việc với giảng viên giảng dạy chương trình tiên tiến:
- Chương trình KHCTTT: Hội trường B;
- Chương trình QTKDTT: Phòng 425 Nhà Hành chính
TP: Các giảng viên trong DS tham gia phỏng vấn; Trung tâm đảm bảo chất lượng
15:15 - 16:00:
Đoàn đánh giá ngoài làm việc với cán bộ hỗ trợ cấp khoa:
- Khoa Nông học: Hội trường B
- Khoa KE&QTKD: Phòng 425 Nhà Hành chính
TP: Cán bộ hỗ trợ của 2 khoa NH và KE theo DS đính kèm; Trung tâm đảm bảo chất lượng
16:00 - 16:45: Hội trường B
Đoàn đánh giá ngoài AUN làm việc với cán bộ hỗ trợ cấp Học viện
TP: Cán bộ hỗ trợ cấp Học viện tham gia phỏng vấn (DS đính kèm); Trung tâm đảm bảo chất lượng
17:00 - 18:30:
Đoàn đánh giá ngoài AUN làm việc với sinh viên chương trình tiên tiến:
- Chương trình KHCTT: Hội trường B;
- Chương trình QTKDTT: Phòng 425 Nhà Hành chính
TP: Sinh viên tham gia phỏng vấn theo DS đính kèm; Trung tâm đảm bảo chất lượng
17:00 - 18:00: Nhà khách công vụ
Kiểm tra cơ sở in sao đề thi
TP: Tổ trưởng Tổ in sao đề thi, Tổ Thanh tra, Ban CSVS và đầu tư ; Ban Quản lý đào tạo
Thứ 5
22/3
08:00 - 09:00: Kho bài HV - tầng 1 nhà HC
Bốc đề thi tuyển sinh SĐH
TP: Thành viên Tổ in sao đề thi, Ban Thanh tra, Văn phòng HV; Hội đồng TS
Trưởng Ban đề thi
09:00 - 10:30:
Đoàn đánh giá ngoài AUN làm việc với cựu sinh viên:
- Chương trình KHCTTT: Hội trường B
- Chương trình QTKDTT: Phòng 425 Nhà Hành chính
TP: Cựu sinh viên của 2 CTTT (theo giấy mời); Trung tâm đảm bảo chất lượng
09:30 - 11:00: Phòng khách
Tiếp GS Richard Harper - trưởng khoa Thú y và khoa học sự sống, ĐH Murdoch, Úc đến thảo luận hợp tác giữa hai bên về đào tạo và nghiên cứu
TP: Ban HTQT, các khoa: CNTP, Nông học, Thú y, CNSH, Chăn nuôi; Ban Hợp tác quốc tế
10:30 - 12:00:
Đoàn đánh giá ngoài AUN làm việc nhà tuyển dụng:
- Chương trình KHCTTT: Hội trường B
- Chương trình QTKDTT: Phòng 425 Nhà Hành chính
TP: Nhà tuyển dụng của 2 chương trình tiên tiến (theo giấy mời); Trung tâm đảm bảo chất lượng
14:00 - 17:00: Hội trường C
Hội nghị triển khai thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp
TP: Thường trực HĐHV, Ban Giám đốc, Trưởng và Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện, BCH Công đoàn Học viên, BCH Đoàn thanh niên Học viện, Ban Thư ký Hội sinh viên
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, PGĐ Nguyễn Tất Cảnh
18:30 - 20:00: Hội trường A
Tọa đàm với sinh viên về kinh tế hợp tác và cơ hội làm việc tại các HTX Nông nghiệp
TP: BGĐ, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, BCH Đoàn thanh niên, BTK Hội sinh viên và các sinh viên được triệu tập, ; ĐTN
Cục trưởng cục KTHT và PGĐ Nguyễn Tất Cảnh
Thứ 6
23/3
07:30 - 08:45: Phòng họp 1
Họp bàn về thi TA đầu ra cho học viên và sinh viên
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban CTCT&CTSV; Ban QLCSVC&ĐT; Ban Thanh tra; Sư phạm và ngoại ngữ; Văn phòng Học viện; YT; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:45 - 09:30: Phòng họp 1
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Thế Quyết, chuyên ngành Bảo vệ thực vật
TP: Khoa Nông học: thầy Quang, thầy Hà Viết Cường và thầy Đỗ Tấn Dũng; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
09:30 - 11:00: Hội trường C
Bế mạc đợt đánh giá ngoài 02 chương trình tiên tiến theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA
TP: Ban Giám đốc, Thường trực hội đồng Hội đồng (Thầy Viên, Thầy Chỉnh, Thầy Dung, Thầy Liết), Ban chủ nhiệm khoa NH và KE, Trưởng (Phó) các đơn vị chức năng, Đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa, Nhóm SAR và nhóm làm minh chứng của khoa KE,NH, Giảng viên (DS đính kèm), quan sát viên (DS đính kèm), Phiên dịch viên; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
13:00 (23/3) - 12:00 (25/3): Đà Nẵng. Điều xe 4 chỗ ngồi
Dự tập huấn tuyển sinh đại học 2018
TP: Ban QLĐTT; Hội đồng TS
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:00 - 16:00: Giảng đường Nguyễn Đăng
Kiểm tra địa điểm thi
TP: Ban coi thi, Tổ Thanh tra thi; QLĐT
16:00 - 17:00: Giảng đường Nguyễn Đăng
Gọi thí sinh vào phòng thi và phổ biến Quy đinh thi
TP: Thành viên Ban coi thi, thí sinh tham dự thi; Hội đồng TS
19:00 - 21:00: Hội trường A
Chung kết cuộc thi "Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
TP: Kính mời Đảng uỷ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, BCH HSV, các quý vị đại biểu (có giấy mời), các đơn vị chức năng, sinh viên quan tâm đến dự.; ĐTN
Đỗ Thị Kim Hương
Thứ 7
24/3
06:30 - 17:00: Giảng đường Nguyễn Đăng
Thi tuyển sinh SĐH (Sáng 6h30, Chiều 13h) từ ngày 24/3 - 11h ngày 25/3/2018
TP: Các thành viên Ban Coi thi và thí sinh dự thi; Hội đồng TS
BCĐ thi và Trưởng ban coi thi
07:30 - 17:00: Phòng họp 1
Trực đề thi (sáng 7h30, chiều 13h30)
TP: Các thành viên trực đề thi; Hội đồng TS
Trưởng Ban đề thi
Chủ nhật
25/3
06:30 - 11:00: Giảng đường Nguyễn Đăng
Thi tuyển sinh SĐH (sáng 6h30)
TP: Các thành viên Ban Coi thi và thí sinh dự thi; Hội đồng TS
BCĐ thi và Trưởng ban coi thi
07:30 - 11:00: Phòng họp 1
Trực đề thi tuyển sinh (Tiếng Anh)
TP: Thành viên trực đề thi TA; Hội đồng TS
Trưởng Ban đề thi
14:00 - 15:00: Phòng họp 2
Xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 đợt 1
TP: Ban Xét tuyển NCS, các thành viên tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS và thí sinh dự tuyển; Quản lý đào tạo
THÔNG BÁO

Khoa Chăn nuôi tổ chức Hội thảo: “Công tác nhân giống gia cầm"
- Thời gian : 13h30-17h30,  ngày 20 tháng 3 năm 2018 
- Địa điểm : Hội trường C- Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TP: Theo giấy mời, Nhóm NCM chăn nuôi gia cầm, các thầy cô và sinh viên quan tâm đến dự.

Hội nghị "Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Công nghệ thực phẩm năm 2017"
Thời gian: 7h30, thứ 6 ngày 23 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Hội trường khoa Công nghệ thực phẩm
Thành phần: Đại biểu theo giấy mời, giảng viên, sinh viên các nhóm nghiên cứu và cá nhân quan tâm tới dự.
Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh tổ chức semina khoa học "Behavioral Economics Applied in Finance"
     - Người trình bày: Professional Doctor Hung Nguyen
     - Thời gian: từ 9h30 - 11h00 thứ 2 ngày 19 tháng 3 năm 2018
     - Địa điểm:Phòng Hội thảo Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh - P425 Nhà Hành chính
Kính mời: Thầy, Cô khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viên, Sinh viên, Quý vị đại biểu quan tâm tham dự!

Công ty thức ăn chăn nuôi Guyomarc'h thăm và làm việc với khoa Chăn nuôi
Thời gian: 9h30, ngày 19/3/2018
Địa điểm: Phòng hội thảo khoa chăn nuôi

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn tổ chức seminar:
- Seminar “Thailand Agricultural Economy and Challenges”  - người trình bày: PGS.TS.Sutonya Thongrak - CMU.
Thời gian 15g00, thứ hai ngày 19/3/2018
Địa điểm: Phòng 405.

- Seminar “Agricultural and Rural Development in Thailand”  - người trình bày: PGS.TS.Sirirat Kiatpathomchai . CMU
Thời gian 15g00, thứ hai ngày 19/3/2018
Địa điểm: Phòng 405.

Kính mời cán bộ, học viên, sinh viên quan tâm tới dự.
Hội thảo: "Sử dụng PCR cầm tay trong giám sát dịch bệnh" do Khoa Thú y và FAO, Genersearch phối hợp tổ chức.
Thời gian: 08h00-12h00, tại tầng 4 Bệnh viện thú y mới.
Trân trọng kính mời các Thầy/Cô quan tâm tới tham dự.
Khoa SPNN làm việc với chuyên gia Nauy .
Nội dung: Phát triển cộng đồng Quốc tế về dạy và học tiếng anh ở Học viện NNVN
Thời gian: 15h30 đến 19 giờ thứ 6, ngày 23/3/2018
Địa điểm Phòng họp 6, Nhà Hành chính
Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa SP&NN, Giáo viên BM tiếng anh CB, tiếng anh CN và giáo viên một số trường PTTH khu vực Hà Nội (có giấy mời)
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.