Hôm nay

Tuần 50: 05/12/2016 - 11/12/2016


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
5/12
07:30 - 08:45: Phòng họp 6
Báo cáo công tác chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện
TP: Trưởng các nhóm được phân công (thầy Viên, thầy Liết, thầy Trạch, thầy Cảnh, thầy Cường), VPHV (thầy Tiệp, thầy Quân, cô Thuỷ, cô Oanh) CTCT&CTSV (Thầy Huyên, thầy Thắng), CSVC&ĐT (A Nam, anh Lê Quân), NXB (cô Lê Anh), ĐTN (cô Kim Hương); VPHV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
08:00 (5/12) - 12:00 (10/12):
Giám đốc yêu cầu Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo các khoa, Phòng ban không đi công tác nước ngoài, các tỉnh khác từ 5/12/2016 đến khi kết thúc Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện, Trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Giám đốc

09:00 - 11:00: Phòng họp 3
Gặp mặt các cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Ban Tài chính và Kế toán nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban Tài chính Kế toán
Phạm Văn Hùng
09:00 - 11:00: Phòng họp 1
Tiếp Thứ Trưởng Lê Quốc Doanh về kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện
TP: HĐHV (thầy Viên, thầy Liết), Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị: VPHV, KHCN, CTCT&CTSV, CSVC&ĐT, TCKT (thầy Hùng, thầy Trung),TCCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; VPHV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
09:00 - 11:00: Hội trường C
Gặp mặt các cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Ban CTCT&CTSV nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 

TP: Ban CTCT&CTSV và các cựu cán bộ, đại biểu (có Giấy mời) ; Ban CTCT&CTSV
09:30 - 10:30: Phòng khách
Làm việc với Học viện Yatani, Nhật Bản
TP: Ban HTQT, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ; Ban Hợp tác quốc tế
09:30 - 11:00: Phòng họp 2
Gặp mặt các cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Ban Khoa học và Công nghệ nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 

TP: Cựu cán bộ công tác tại ban KH&CN, Đại biểu có giấy mời; KHCN
14:00 - 14:45: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Phan Văn Khuê, chuyên ngành Quản lý đất đai.
TP: Khoa Quản lý đất đai: cô Hà, thầy Phương, thầy Dung và thầy Bồng; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:00 - 16:00: Phòng họp 1
Làm việc với tỉnh Thái Bình
TP: Ban Giám đốc, nhóm tham gia dự án tại Thái Bình (Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản, KT&PTNt, KT&QTKD, CNTP, Cơ điện, QLĐĐ, Nông học), KHCN; Kính mời các thầy: thầy Viên, thầy Liết; KHCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 17:00: Phòng 122 nhà Hành chính
Chấm phúc khảo bài thi Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học, văn bằng 2 năm 2016
TP: Các cán bộ chấm thi & phục vụ chấm thi; Đoàn thanh tra; VPHV (bảo vệ)
Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:30 - 16:30: Phòng 123-Ban Thanh tra
Gặp mặt các cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Ban Thanh tra nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TP: Ban Thanh tra; Ban Thanh tra
15:00 - 18:00: Hội trường C
Gặp mặt cán bộ Viên chức đã làm việc tại tổ Cảnh quan, Bảo vệ (VPHV)
TP: CBVC Tổ Bảo vệ, tổ cảnh quan - Văn phòng Học viện; VPHV
Thứ 3
6/12
08:00 - 10:00: Hội trường C
Lễ gắn biển các công trình chào mừng 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TP: Đảng ủy, Thường trực HĐHV, BGĐ, BCH Công đoàn, BCH ĐTN, Thư ký Hội SV, Trưởng và phó các đơn vị chức năng; Trưởng các Khoa và đại biểu mời; Ban CSVC&ĐT, Ban CTCT&CTSV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
08:00 - 11:30: Phòng Tiếp công dân Nhà hành chính
Tiếp CBVC và người học
TP: Ban Thanh traBan Thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
09:00 - 11:00: Phòng họp 2
Họp tổ xây dựng tiêu chí giao đất cho các đơn vị trong Học viện
TP: VPHV (đ/c Quân), Ban CSVC & ĐT (các đ/c Nam, Vũ, Dân), Khoa QLDĐ (các đ/c Học, Phương, Nhạ, Khuê); các thành viên trong tổ
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
09:00 - 11:00: Phòng Họp khoa Cơ - Điện
Khoa Cơ - Điện làm việc với Công ty TNHH Kubota Việt Nam và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác 
TP: Ban Giám đốc, Ban KHCN, Ban QLCSVC&ĐT, Ban Chủ nhiệm khoa Cơ - Điện, BM Máy nông nghiệp, BM Động lực, Trợ lý KHCN Khoa và các đại biểu có giấy mời; Khoa Cơ điện
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 16:00: Phòng họp 1
Giao ban với các Khoa, các đơn vị chức năng
TP: HĐHV (thầy Viên), Ban Giám đốc, Trưởng, phó các ban chức năng; Trưởng các khoa; VPHV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 17:00: Văn phòng WB - 63 Lý Thái Tổ
Họp nhóm các trường tham gia dự án ODA tại Ngân hàng thế giới 
TP: Nhóm thường trực dự án (Long, Liên, Phương, Ân); Ban Hợp tác quốc tế
15:00 - 17:30: Phòng họp 2
Gặp mặt Thường vụ Công đoàn Học viện các thời kỳ nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp VIệt Nam                                                                         

TP: Kính mời: Đảng ủy,HĐ, BGĐ, BCH Công đoàn Học viện;TV Đoàn thanh niên; ủy viên thường vụ Công đoàn Học viện các thời kỳ; VPCĐ
Chủ tịch Công đoàn HV, Nguyễn Quốc Oánh
16:15 - 16:45: Phòng họp 3
Làm việc với các đơn vị có khách quốc tế đến dự lễ mit tinh kỷ niệm 60 năm của Học viện
TP: Ban HTQT, Khoa Nông học, Khoa Thú y, Khoa Thủy sản, Khoa Chăn nuôi, Khoa KT&PTNT, Khoa Công nghệ sinh học, Khoa Cơ điện, Khoa Quản lý đất đai, Khoa Môi trường, Viện Nghiên cứu và PTCT, Viện SHNN, Trung tâm Nghiên cứu liên ngành PTNT, Trung tâm Thông tin - Thư viện LĐC, VP UOM Hanoi; Ban Hợp tác quốc tế
Nguyễn Thị Bích Thủy
16:15 - 17:30: Phòng họp 1
Kiểm tra tiến độ các công việc với công ty tổ chức sự kiện Hoà Bình
TP: Ban Giám đốc, đại diện các tiểu ban: Do trưởng các tiểu ban phân công; Kính mời thầy Viên; VPHV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
17:30 - 19:30: Phòng họp 6
Nghe báo cáo chi tiết kế hoạch của ban Lễ tân
TP: Ban Giám đốc, Tiểu ban lễ tân, kính mời các cá nhân: thầy Viên, thầy Liết; Ban Lễ tân
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
19:00 - 22:00: Hội trường A
Chung kết cuộc thi "Tìm hiểu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam"
TP: Kính mời Đảng ủy, Ban Giám đốc; BCH Công đoàn; BCH Đoàn Thanh niên; BCH Hội Sinh viên; các Phòng, Ban, Trung tâm; các quý vị Đại biểu, Khách quý (có giấy mời) cùng toàn thể sinh viên quan tâm đến dự.; ĐTN
Đỗ Thị Kim Hương
Thứ 4
7/12
07:00 - 18:00: Hội trường C

Hội thảo quốc tế “Phát triển Nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập Quốc tế: Cơ hội và Thách thức – ICOAD 2016” trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác đại học giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam với Hội đồng liên đại học khối Pháp ngữ (AI – Bỉ).

TP: Chuyên gia Bỉ, Thai Lan, Indoneisia, các viện nghiên cứu, các trường đại học,
Trong Học viện: Ban Giám đốc, Khoa Chăn nuôi, Thú y, Thủy san, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Kinh tế, Xã hội học, Môi trường
;
Khoa Chăn nuôi
Chủ tịch Hội đồng Học viện- Trần Đức Viên
08:00: Hội trường A
Phân công nhiệm vụ, vị trí cho cán bộ bảo vệ, sinh viên tình nguyện thực hiện nhiệm vụ giữa gìn an ninh trật tự và hướng dẫn phân luồng giao thông
TP: VPHV, Toàn bộ cán bộ bảo vệ, Đại diện Thường vụ ĐTN, Sinh viên tình nguyện được triệu tập; VPHV
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
09:00 - 11:00: Phòng họp 2 ( phòng 213) Nhà Hành chính
Hội đồng  thẩm định ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin 
VITC; 
TP: VITCĐại diện các đơn vị: Sở GD&ĐT, Sở Thông tin và truyền thông, Khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Thủ đô, Ban Quản lý đào tạo Học viện NNVN, Khoa Công nghệ Thông tin HV NNVN.; TT tin học HV NNVN ; TT tin học HV NNVN
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:00 - 17:00: Phòng họp 6
Làm việc với nhóm tư vấn WB về dự án ODA
Thảo luận về dự án chi tiết, kế hoạch tài chính, báo cáo đánh giá tác động môi trường.
TP: Nhóm thường trực dự án ODA (Long, Ân, Liên, Lê Phương) và T Kính, Ban Tài chính Kế toán (T. Trung), Ban QLĐT, Ban TCCB; Ban Hợp tác quốc tế
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 15:00: Phòng họp 2
Tiếp Hiệu trưởng Học viện Nông nghiệp Quốc gia Kursk mang tên I.I.Ivanov, Nga - Thăm và trao đổi hợp tác.
TP: Ban Hợp tác quốc tế; Khoa Công nghệ sinh học; Khoa MT; Khoa Nông học; Ban Hợp tác quốc tế
14:00 - 16:00: Phòng họp 1
Họp tiểu ban Lễ tân và các cán bộ được triệu tập làm lễ tân phục vụ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện
TP: Tiểu ban Lễ tân và các cá nhân (Tiểu ban Lễ tân báo); Tiểu ban Lễ tân
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:00 - 15:30: Phòng họp 3
Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp K23 đơt 2/2016
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban CTCT&CTSV; Khoa Công nghệ thực phẩm; Khoa Cơ điện; Khoa MT; Khoa Quản lý đất đai; QLĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:00 - 17:00: Văn phòng WB - 63 Lý Thái Tổ
Họp nhóm tư vấn Đánh giá tác động môi trường dự án ODA tại WB
TP: Nhóm đánh giá tác động môi trường (Công ty tư vấn, T. Kính, T. Ân); Nhóm Đánh giá tác động môi trường
16:00 - 17:30: Phòng họp 3
Họp bàn về phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ với VAAS
TP: Ban TCCB; Khoa Nông học; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
16:00 - 17:30: Phòng họp 2
Gặp mặt các cựu cán bộ, viên chức đã từng công tác tại Ban HTQT (trước đây là Phòng HTQT, KHCN và HTQT) nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956 - 12/10/2016)
TP: Ban Hợp tác quốc tếBan HTQT và các cựu cán bộ đã công tác tại Ban HTQT (có giấy mời); Ban Hợp tác quốc tế
Nguyễn Thị Bích Thủy
18:00 - 20:00: Hội trường C - Nhà Hành chính
Tập huấn Lễ tân phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
TP: Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện; Công ty tổ chức Sự kiện; Ban Lễ tân (thầy Oánh, cô Hương, thầy Tiệp, cô Cúc, thầy Thắng); Sinh viên tham gia lễ tân phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện.; ĐTN
Đỗ Thị Kim Hương
Thứ 5
8/12
07:00 - 18:00: Hội trường C

Hội thảo quốc tế “Phát triển Nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập Quốc tế: Cơ hội và Thách thức – ICOAD 2016” trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác đại học giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam với Hội đồng liên đại học khối Pháp ngữ (AI – Bỉ).

TP: Chuyên gia Bỉ, Thái Lan, Indoneisia, các viện nghiên cứu, các trường đại học,
Trong Học viện: Ban Giám đốc, Khoa Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Kinh tế, Xã hội học, Môi trường
;
Khoa Chăn nuôi
08:30 - 11:00: Hội trường A
Tập Huấn nghi thức đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
TP: Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội sinh viên và các cá nhân theo Giấy mời; TCCB, CTCT&CTSV
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
09:30 - 11:00: Tại Ban QLĐT
Gặp mặt các cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Ban Quản lý đào tạo nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 

TP: Các cựu cán bộ, đại biểu (có Giấy mời), Ban QLĐT; Ban Quản lý đào tạo
10:00 - 11:30: Phòng họp 2
Gặp mặt Cán bộ Đoàn qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
TP: Kính mời Đảng ủy, Ban Giám đốc, BTV Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, BTK Hội Sinh viên, các quý vị đại biểu, khách quý (có giấy mời).; ĐTN
Đỗ Thị Kim Hương
10:00 - 11:30: Phòng họp 1
Họp rà soát soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện
TP: Ban GĐ, Thường trực HĐHV, Các Trưởng tiểu ban và thư ký; Lãnh đạo đơn vị chức năng; Trưởng các khoa, Bí thư ĐTN, CHủ tịch Công đoàn
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 17:00: Phòng họp 2
Họp hội đồng đánh giá,  nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN độc lập cấp nhà nước "Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai hai dòng có năng suất cao, chất lượng tốt và có mùi thơm" mã số ĐTĐL.2012-T/14 do PGS.TS Trần Văn Quang làm chủ nhiệm
TP: Lãnh đạo Khoa Nông học, Vụ KHCN các ngành Kinh tế - kỹ thuật - Bộ KHCN, Thành viên hội đồng, các đại biểu theo giấy mời và Quý Thầy/Cô quan tâm tới dự; Ban Khoa hoc công nghệ
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:30 - 16:00: Ký túc xá LHS nước ngoài
Bế mạc Khóa tập huấn ngắn hạn về Mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp cho đoàn sinh viên Trường Đại học Tây Úc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TP: Ban Giám đốc, Ban HTQT, Khoa Kinh tế và PTNT., các Thầy, cô tham gia giảng dạy và sinh viên Học viện tham dự; Ban Hợp tác quốc tế
15:10 - 17:00: Thực địa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và phòng chống cháy nổ của ngày lễ ký niệm 60 năm thành lập Học viện
TP: Ban CTCT&CTSV; Ban QLCSVC&ĐT; ĐTN; Văn phòng Học viện; VPCĐTất cả các đồng chí trong tổ bảo vệ, tất cả các em sinh viên tình nguyện có tên trong danh sách phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phân luồng giao thông được ĐTN đề nghị, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo huyện, lãnh đạo thị trấn, CA huyện, CA thị trấn, PA83, đội PCCC huyện GL. ; VPHV
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
Thứ 6
9/12
08:30 - 11:00: Tại Quảng trường sinh viên
Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện
TP: Đảng uỷ, Thường trực Hội đồng, Ban Giám đốc; BCH Công Đoàn, BCH Đoàn Thanh Niên, Ban Thư ký Hội sinh viên; Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc Học viện; Toàn thể CBVC các ban chức năng; Các cán bộ, sinh viên được huy động để phục vụ, hướng dẫn Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện; Các tiểu ban
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
09:00 - 11:00: Phòng Hội thảo- Trung tâm TT-TV LĐC
 Gặp mặt các thế hệ cán bộ viên chức đã và đang công tác tại trung tâm TT-TV Lương ĐỊnh Của nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TP: Kính mời Ban Giám đốc Học viện, Đại biểu, cựu cán bộ Thư viện (có giấy mời) và cán bộ viên chức trung tâm TT-TV LĐC
14:00 - 19:00: Phòng họp 2
Tổng duyệt và rút kinh nghiệm cho kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phân luồng giao thông và phòng chống cháy nổ cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện.
Cuối buổitổng duyệt, họp ban chỉ đạo rút kinh nghiệm cho buổi Lễ ngày 10/12
TP: Ban CTCT&CTSV; Ban QLCSVC&ĐT; ĐTN; Văn phòng Học viện; VPCĐ Tất cả các đồng chí bảo vệ, công an và các em sinh viên tình nguyện (đươc phân công) làm công tác an ninh, trật tự, phân luồng giao thông và PCCC cho Lễ ký niệm 60 năm ngày thành lập Học viện.; VPĐU
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
17:30 - 20:00: Nhà hàng VNUA
Chào mừng khách quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện (12/10/1956 - 12/10/2016)
TP: Ban Giám đốc (thầy Cảnh, thầy Trạch, thầy Cường), Hội đồng Học viện (thầy Viên), Ban HTQT, đại diện lãnh đạo đơn vị (có giấy mời); Ban Hợp tác quốc tế
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
19:00 - 21:30: Tiền sảnh Giảng đường Nguyễn Đăng.
Hội diễn Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (1956 - 2016).
TP: Kính mời Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; BCH Công đoàn; BCH Đoàn Thanh niên; BCH Hội Sinh viên, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm cùng toàn thể sinh viên quân tâm tới dự.; Công đoàn, ĐTN
Phó GĐ Phạm Văn Cường
Thứ 7
10/12
08:00 - 10:30: Quảng trường sinh viên
Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện và Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2
TP: Đảng uỷ, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên; Bí thư Chi bộ, Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Học viện; Trưởng phó Bộ môn, Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Anh Hùng Lao động, các đại biểu khách mời, các cựu cán bộ, cựu sinh viên.
Cán bộ và sinh viên đang công tác và học tập tại Học viện;
Các bộ phận có mặt theo sự hướng dẫn của các tiểu ban
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 14:45: Phòng họp 1
Lễ trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có đóng góp cho Học viện và sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
TP: Ban HTQT, các Khoa có khách nước ngoài nhận khen thưởng: Thú y, Môi trường, Chăn nuôi, Quản lý Đất đai, Nông học, Viện NC&PTCT, Viện Sinh học NN, Trung tâm Thông tin Thư viện LĐC, VP UOM Hà Nội; Ban Hợp tác quốc tế
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 16:00: Khoa CNSH
Tiếp đón đoàn ĐHQG Formosa – Đài Loan: Giới thiệu học bổng cho cán bộ, sinh viên của Khoa
TP: Khoa Công nghệ sinh họcCán bộ và sinh viên của Khoa CNSH
14:00 - 16:00: Khoa Cơ điện
Tiếp đón đoàn ĐHQG Formosa – Đài Loan: Giới thiệu học bổng cho cán bộ, sinh viên của Khoa
TP: Khoa Cơ điệnCán bộ, sinh viên Khoa Cơ điện
14:00 - 16:00: Khoa Thủy sản
Tiếp đón đoàn ĐH Fukuyama – Nhật Bản: Thăm và trao đổi cơ hội hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ giữa hai Trường
TP: Khoa Thủy sản
15:00 - 15:30: Phòng họp 2
Tiếp đón đoàn Đại học Shinshu – Nhật Bản: Ký kết Biên bản ghi nhớ và thảo luận cơ hội hợp tác
TP: Ban CTCT&CTSV; Khoa Nông họcBan HTQT; Ban Hợp tác quốc tế
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Chủ nhật
11/12

THÔNG BÁO

Khoa Kinh tế & PTNT, Tổ chức Start Up Vietnam Foundation, Công ty CP Let's Start Up Việt Nam tổ chức buổi "Khởi động chương trình khởi nghiệp cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam"
- Thời gian: 19g00, ngày 05 tháng 12 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường 207.
- Thành phần: Các đại biểu có giấy mời, CLB Khởi nghiệp Nông nghiệp, các nhóm khởi nghiệp Nông nghiệp, các LCĐ -LCH các Khoa , các sinh viên quan tâm tới dự.
Seminar khoa học Khoa Công nghệ thông tin: 

Regularization for SVM and hybridizing SVM-LDA and their asymptotic results in diverging model spaces


 do TS. Nguyễn Hoàng Huy trình bày
Thời gian: 9h30, thứ hai, ngày 05 tháng 12 năm 2016
Địa điểm: P312- Phòng họp Khoa CNTT- Nhà hành chính
Kính mời các Thầy/Cô, học viên và sinh viên quan tâm tham dự
Hội thảo "Các bên liên quan trong xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh"
Thời gian:14h ngày 05 tháng 12 năm 2016
Địa điểm: Phòng Hội thảo Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
Thành phần: Ban Quản lý Đào tạo, Trung tâm đảm bảo chất lượng, Nhà khoa học, Giảng viên, các Tổ chức xã hội và Hiệp hội nghề nghiệp, Sinh viên
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.