Hôm nay

Tuần 12: 20/03/2017 - 26/03/2017


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
20/3
09:00 - 10:30: Phòng khánh tiết
Tiếp trường Đại học Cork, Ireland thảo luận về chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thực phẩm
10h30, tại phòng họp 2: Giới thiệu cơ hội Học tập tại ĐH Cork, Ireland cho cán bộ và sinh viên Học viện
TP: Ban HTQT, Ban QLĐT, khoa Công nghệ thực phẩm, khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh; Ban HTQT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
10:00 - 11:00: TT ĐBCL
Họp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng
TP: Cán bộ viên chức Trung tâm Đảm bảo chất lượng; TT ĐBCL
Phó GĐ Phạm Văn Cường
13:30 - 14:05: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Lê Thị Toan, chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
TP: Khoa Thú y: thầy Thâu, thầy Đào và thầy Nam; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:00 - 15:30: Phòng họp 1
Họp nhóm dự án Tây nguyên

TP: BGĐ (cô Lan, thầy Cường, thầy Cảnh), KHCN, Viện NC&PTCT (thầy Liết), Các Khoa: Nông học (Đại diện Lãnh đạo và thầy Nguyễn Thế Hùng), KT&PTNT, KT&QTKD, Môi trường, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, CNTP, Cơ điện, QLĐĐ; KHCN
GS.TS Trần Đức Viên - (HĐHV)
14:05 - 14:40: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Trần Văn Nên, chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
TP: Khoa Thú y: thầy Thâu, thầy Đào và thầy Ngân; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:40 - 15:15: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Huỳnh Văn Chương, chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
TP: Khoa Thú y: thầy Thâu, thầy Đào và cô Lại Thị Lan Hương; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:15 - 15:50: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Văn Nhiễm, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
TP: Khoa KT&PTNT: thầy Thao, thầy Cúc, cô Hiền và thầy Đức; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:30 - 16:30: Phòng họp 1
Họp về tiến độ dự án WB
TP: Thành viên nhóm dự án WB theo Quyết định; HTQT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
15:50 - 16:30: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Trần Văn Cường, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.
TP: Khoa Kinh tế và PTNT: thầy Thao, thầy Dũng và cô Thuận; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
Thứ 3
21/3
08:00 - 10:00: Phòng họp 2
Họp về đề án Chuẩn trình độ CNTT cho cán bộ, sinh viên HVNNVN

TP: BGĐ (thầy Trạch), Ban QLĐT, TCCB, TT ĐBCL, ban TCKT, Khoa CNTT, TT tin học; Khoa CNTT ; Khoa CNTT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:00 - 11:30: Phòng Tiếp công dân (Phòng 126-Nhà Hành chính)
Tiếp CBVC và người học
TP: Ban thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
08:30 - 10:30: Phòng họp 6
Họp về rà soát quản lý đất đai
TP: BGĐ (thầy Cảnh), VPHV, CSVC&ĐT, Tổ công tác rà soát đất đai; Tổ công tác
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
10:00 - 11:00: P 424 - Phòng Hội thảo Khoa KE&QTKD
Họp Hội đồng tuyển hợp đồng lao động tại Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
TP: Ban TCCBThành viên Hội đồng theo Quyết định và các ứng viên; Khoa Kế toán và QTKD
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
10:30 - 11:30: Phòng họp 6
Làm việc với Công ty Biển Đông
TP: VPHV, TCCB, TCKT, CSVC&ĐT, TT Giống vật nuôi chất lượng cao; TT GVNCLC
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 15:30: Phòng họp 6
Họp về tiến độ đề án nâng cao chất lượng đào tạo
TP: BGĐ (Thầy Trạch), Ban QLĐT, TCKT; QLĐT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 16:00: Phòng họp 2
Làm việc với tổ cảnh quan và tổ giảng đường VPHV
TP: VPHV (lãnh đạo VP và Tổ trưởng 2 tổ cảnh quan và giảng đường); VPHV
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
14:00 - 16:00: Phòng họp 1
Họp thông qua Quy định tổ chức, quản lý hoạt động các Câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên trong Học viện
TP: Lãnh đạo Ban CTCT&CTSV, VPHV, Ban Bí thư ĐTN, Chủ tịch và Phó chủ tịch HSV; Ban CTCT&CTSV
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:30 - 17:00: Phòng họp 6
Họp bàn về tổ chức thi TA đầu ra cho cao học và sinh viên CTTT
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban QLCSVC&ĐT; Ban Thanh tra; Sư phạm và ngoại ngữ; Văn phòng Học viện; YT; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
16:00 - 17:00: Nhà khách công vụ
Kiểm tra cơ sở in sao đề thi
TP: Đoàn TTTS, Tổ trưởng tổ in sao đề thi, VPHV, Ban QLCSVC&ĐT; Ban QLĐT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
18:00 - 19:00: Phòng 116 - Nhà Hành chính
Họp Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện mở rộng.
TP: Kính mời các Đ/c UV BTV Đoàn Học viện, Bí thư LCĐ các Khoa.; ĐTN
Đỗ Thị Kim Hương
Thứ 4
22/3
08:00: Kho bài HV - tầng 1 nhà HC
Bốc đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ K26 đợt 1/2017
TP: Tổ trưởng tổ in sao đề thi, VPHV, Đoàn TTTS, Bảo vệ in sao đề thi, PA83 ; Ban QLĐT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:00 - 10:00: TT Thực nghiệm và Đt nghề
Họp Hội đồng tuyển hợp đồng lao động tại Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề
TP: Các thành viên trong Hội đồng và ứng viên; TT Thực nghiệm và ĐT nghề
08:00 - 17:00: Hội trường C
Tập huấn: “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy và Nghiên cứu khoa học” cho đoàn viên công đoàn trong toàn Học viện
TP: Các đồng chí có tên trong danh sách đăng ký do đơn vị gửi về VPCĐ (Học viên mang theo máy tính xách tay để thực hành); BCH Công đoàn và các cá nhân theo Giấy mời.; VPCĐ
Chủ tịch Công đoàn Học viện, Nguyễn Quốc Oánh
08:30 - 10:00: Phòng họp 1 Phòng họp 6
Họp về phân hiệu tại Đà Nẵng
TP: Thầy Viên (HĐHV), BGĐ (thầy Trạch), TCCB, TCKT, QLĐT, VPHV, Thầy Oánh (CTCĐ); Thầy Oánh
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
08:30 - 11:00: Phòng họp 2
Họp về công tác giám sát công tác vệ sinh trường học năm 2017
TP: QLCSVC&ĐT, Trạm y tế, VPHV; Trạm y tế
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
08:30 (22/3) - 11:00 (23/3): Phòng họp 3
Rà soát kế hoạch khắc phục sau Tự đánh giá Học viện
TP: Thời gian làm việc cụ thể với từng đơn vị theo file đính kèm: TCCB, QLĐT, TCKT, HTQT, CTCT&CTSV, QLCSVC&ĐT, KHCN, VPHV; TT ĐBCL
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:00 - 10:00: Phòng họp 5
Tiếp Dr.  Arjo Rothuis – GĐ quan hệ quốc tế khu vực châu Á của Đại học Wageningen (WUR), Hà Lan
TP: Ban Hợp tác quốc tế; Ban Hợp tác quốc tế
10:00 - 12:00: Phòng họp 1
Đối thoại hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp với ĐSQ Hà Lan, ĐH Wageningen và các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp của Hà Lan
TP: BGĐ (cô Lan, thầy Cường); thầy Viên, thầy Liết (HĐHV); Ban HTQT, Ban KHCN; Lãnh đạo các khoa: Nông học, Môi trường, CNTP, QLĐĐ, KT&PTNT, Kế toán&QTKD, Thú y, Chăn nuôi, LLCT&XH, TT Sinh thái NN (thầy Hội, cô Hà), các cán bộ đã học tập và công tác tại Hà Lan (theo thư mời); HTQT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 16:00: Phòng họp 1
Hội nghị Đảng ủy
TP: Đảng ủy viên; VPĐU
Bí thư ĐU Nguyễn Thị Lan
16:00 - 17:30: Phòng họp 6
Nghe báo cáo tổng hợp về đề án Quy hoạch nguồn nhân lực
TP: Ban KHCN, TCCB; KHCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 5
23/3
08:00 - 10:00: Phòng họp 2
Làm việc với NXB về đề án nâng cao chất lượng tạp chí và hội nhập quốc tế
TP: NXB; NXB
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
08:30 - 10:00: Phòng họp 1
Nghe báo cáo tiến độ của công tác Quảng bá tuyển sinh
TP: Ban chỉ đạo tổ quảng bá TS 2017; Tổ thư ký
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
10:00 - 11:00: Phòng họp 2
Làm việc với ban CSVC&ĐT về phòng chống lụt bão năm 2017
TP: Ban CSVC&ĐT; CSVC&ĐT
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
14:00 - 15:00: Phòng họp 2
Xét điều kiện công nhận tốt nghiệp thạc sĩ K23 đơt 3
TP: Ban Tài chính Kế toán; Ban CTCT&CTSV; Khoa Công nghệ thực phẩm; Khoa Kinh tế và PTNT; Khoa Nông học; Khoa Thú Y; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:30 - 17:00: P 224 nhà HC
Họp nhóm dự án ACIAR
TP: Các thành viên của nhóm; Nhóm Dự án
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
19:00 - 21:30: Hội trường A
Lễ Mittinh kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)
TP: Kính mời các quý vị Đại biểu, Khách quý (có giấy mời); BTV Công Đoàn Học viện, BCH ĐTN Học viện; BTK HSV Học viện, các Ban, Viện, Trung tâm trong Học viện, Đoàn viên, sinh viên quan tâm tới dự.; ĐTN
Đỗ Thị Kim Hương
Thứ 6
24/3
08:00 - 08:00: Hội trường C
Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Văn Mười, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng.
Hội đồng họp riêng tại Phòng họp 3 từ 8 giờ 00' đến 8 giờ 30' và 11 giờ 00' đến 11 giờ 30'.
TP: Các thành biên Hội đồng, Khoa Nông học và Quý vị quan tâm tới dự; VPHV, CTCT&CTSV, TC&KT; QLĐT
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:30 - 11:30: Phòng họp 6
Họp đóng góp ý kiến về Quy định quản lý  Khoa học và công nghệ
TP: TCCB, TCKT, VPHV; Ban KHCN
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00: Phòng họp 5
Tiếp Đại sứ và Phó Đại sứ Slovakia đến thăm và tìm hiểu thiết lập hợp tác giữa Học viện với trường Đại học nông nghiệp Nitra, Slovakia
TP: Ban HTQT, Lãnh đạo các khoa: Nông học, CNTP, CNSH, Kinh tế và PTNT; Ban Hợp tác quốc tế
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:00 - 16:30: Phòng họp 3
Rà soát kế hoạch khắc phục sau Tự đánh giá Học viện
TP: Trung tâm đảm bảo chất lượng; Ban Tài chính Kế toán; Ban CTCT&CTSV; Ban QLCSVC&ĐT; TT ĐBCL
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:00 - 20:00: Cục Chăn nuôi. Điều xe 4 chỗ ngồi
Họp với Cục Chăn nuôi về dự án với USDA
TP: Khoa Chăn nuôi (thầy Hiệp, cô Nhung, cô Huyền); Ban Giám Đốc
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:30 - 17:00: Giảng đường Nguyễn Đăng 101
Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ K26 đợt 1/2017
TP: Các thành viên Ban coi thi; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
Thứ 7
25/3
06:30 - 17:30: Giảng đường Nguyễn Đăng
Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ K26 đợt 1/2017 (sáng 6h30; chiều 13h00)
TP: Các thành viên Ban coi thi; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:00 - 09:00: Phòng họp 1
Trực đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ K26 đơt 1/2017 (sáng: 7h30; chiều: 14h00)
TP: PGS.TS.Phạm Bảo Dương và các giảng viên được cử trực đề thi; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Phạm Văn Cường
08:00 - 09:30: Phòng họp 6
Họp nhóm thực hiện dự án tái cơ cấu tại Thạch Thất
TP: Nhóm thực hiện dự án, ban kHCN
09:30 - 12:00: Phòng họp 1
Họp về dự án WB
TP: Nhóm WB theo Quyết định; HTQT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Chủ nhật
26/3
06:30 - 10:30: Giảng đường Nguyễn Đăng
Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ K26 đợt 1/2017
TP: Các thành viên Ban coi thi; Ban Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
13:00: Giảng đường Nguyễn Đăng
Xét tuyển NCS đợt 1/2017
TP: Thành viên các Hội đồng xét tuyển NCS và Ban xét tuyển NCS; Ban QLĐT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
THÔNG BÁO

Liên Chi hội Khoa Kinh tế & PTNT tổ chức sơ khảo cuộc thi "SV Kinh tế 2017"
- Thời gian: 13h30 - 20h00, thứ hai ngày 20/3/2017
- Địa điểm: Hội trường C
- Thành phần: BCH Liên Chi hội khoa, các đội đăng ký tham dự, các sinh viên quan tâm tới dự.
Khoa Quản lý đất đai tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016.
Thời gian: 14h ngày 23 tháng 3 năm 2017 (Thứ 5)
Địa điểm: Hội trường C
Thành phần:  Ban Khoa học Công nghệ, BCN Khoa, trưởng các BM trong Khoa, giảng viên hướng dẫn SVNCKH, các nhóm SV NCKH năm 2016, năm 2017, các thầy cô giáo và sinh viên quan tâm tới dự.
Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN trọng điểm cấp Học viện "Ứng dụng siêu âm trong chẩn đoán bệnh viêm tử cung và phác đồ điều trị ở chó nuôi trên địa bàn Hà Nội" mã số T2015-02-03TĐ do TS Sử Thanh Long làm chủ nhiệm
Thời gian : 10h00 thứ 2 ngày 20/03/2017
Địa điểm : Phòng Họp 2 Nhà hành chính
Thành phần : Ban KHCN, Thành viên Hội đồng theo quyết định, Nhóm nghiên cứu, các cá nhân quan tâm đến dự.

08h00 ngày 21/3/2017 đến 17h00 22/3/2017, Kiểm tra tài sản kiểm kê năm 2016 tại khoa Nông học

TP: Cán bộ phụ trách vật tư và trợ lý vật tư khoa Nông học, Ban QLCSVC&ĐT, Ban TC&KT, Ban Thanh tra nhân dân.

08h00 - 17h00 ngày 23/3/2017, Kiểm tra tài sản kiểm kê năm 2016 tại khoa CNTP

TP: Cán bộ phụ trách vật tư và trợ lý vật tư khoa CNTP, Ban QLCSVC&ĐT, Ban TC&KT, Ban Thanh tra nhân dân.

08h00- 17h00 ngày 24/3/2017, Kiểm tra tài sản kiểm kê năm 2016 tại khoa Thú y

TP: Cán bộ phụ trách vật tư và trợ lý vật tư khoa Thú y, Ban QLCSVC&ĐT, Ban TC&KT, Ban Thanh tra nhân dân.

8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.