Hôm nay

Tuần 8: 20/02/2017 - 26/02/2017


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
20/2
09:00 - 10:30: Phòng họp 6
Làm việc với Viettel về Dự án Hệ thống khuyến nông điện tử (e-extension)
TP: BGĐ (thầy Trạch), TCKT (thầy Trung), Công ty (thầy Thái, cô Hoài), TT UTCN; Công ty, UTCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
09:00 - 11:00: Bộ GD&ĐT - 35 Đại Cồ Việt, Hà nội.
Họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thành viên Dự án và Ngân hàng thế giới về Dự án Nâng cao Chất lượng GĐĐH 
TP: Thầy Viên (HĐHV), Ban HTQT; Ban HTQT
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga
10:00 - 11:20: Phòng họp 2
Họp Ban chuyên môn Đảng ủy
TP: Thành viên Ban chuyên môn Đảng ủy NK 29: Thầy Đào (B. QLĐT), thầy Hùng (B. TCKT), Cô Phương (B. KHCN), Thầy Vạn (K Thủy sản), thầy Quang (K. Nông học), cô Thủy (B. HTQT), thầy Tôn (K.CN), cô Cao Việt Hà (K. QLDĐ), thầy Thâu (K. Thú y), thầy Trần H Cường (K. Kế toán); Ban chuyên môn
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:30: Phòng họp 6
Họp về kế hoạch quảng bá tuyển sinh 2017
TP: BGĐ (thày Trạch), Ban QLĐT, Thành viên Ban Chỉ đạo Quảng bá tuyển sinh 2017 theo Quyết định
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 17:00: VP WB 63 Lý Thái Tổ (Phòng Mê Kông Tầng 3)
Họp dự án WB (Thảo luận giữa WB và MOET và các trường về báo cáo FS, POM - Volume 1)
TP: Nhóm thường trực dự án ; Ban HTQT
15:40 - 17:30: Phòng họp 6
Duyệt thiết kế Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp và Khoa học sự sống thuộc Dự án ODA của WB
TP: Chủ tịch Hội đồng HV,Ban Giám đốc,Đại diện lãnh đạo các Khoa: Thú Y, Môi trường, CNTP, Nông học; Ban QLCSVC&ĐT, Công ty tư vấn
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 3
21/2
07:30 - 11:00: Hội trường A
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K23 đơt 2 ngành Kinh tế
Các tân thạc sĩ, Trợ lý Sau ĐH  và các cán bộ được điều động phục vụ: 7h30, BGĐ và Trưởng khoa: 9h 
TP: Khoa KT&PTNT, Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV, TT Đảm bảo chất lượng; KT&PTNT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:00 - 11:30: Phòng Tiếp công dân (Phòng 126-Nhà Hành chính)
Tiếp CBVC và người học
TP: Ban thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
08:30 - 10:00: Phòng họp 1
Họp về phân hiệu Học viện tại Đà Nẵng
TP: Ban Giám đốc, Thường trực HĐ Học viện, thầy Oánh, QLĐT, TCKT, TCCB, VPHV, CSVC&ĐT; Thầy Oánh
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
09:00 - 17:00: Ngân hàng Thế giới, 63 Lý Thái Tổ
Làm việc tại WB về Báo cáo khả thi và Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án ODA
TP: Nhóm chuẩn bị dự án (Ông Kính, Ông Trung, Ông Ân, Bà Liên, ông Long, Bà Lê Thị Thanh Phương); Ban HTQT
09:00 - 17:00: VP WB 63 Lý Thái Tổ (Phòng Mê Kông Tầng 3)
Họp dự án WB (Thảo luận giữa WB và các trường về báo cáo FS, POM - Volume 2)
TP: Nhóm thường trực dự án; Ban HTQT
10:00 - 11:45: Phòng họp 6
Họp Hội đồng kiểm kê, xác định giá trị tài sản của Học viện
TP: Các thành viên hội đồng theo Quyết định số 3480/ QĐ-HVN ngày 31/10/2016; Ban QLCSVC&ĐT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
10:00 - 11:30: Phòng họp 6
Họp về hoạt động của TT GDTC&TT
TP: BGĐ (thầy Cảnh), TT GDTC&TT (thầy Thiện), VPHV (thầy Quân), CTCT&CTSV (thầy Huyên); TT GDTC&TT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 15:30: Phòng họp 2
Họp về đề xuất Dự án nông nghiệp công nghệ cao lĩnh vực cây trồng

TP: Ban Khoa học công nghệ; Trung tâm thực nghiệm và đào tạo nghề; Khoa CNTT; Khoa Công nghệ sinh học; Khoa Công nghệ thực phẩm; Khoa Cơ điện; Khoa Nông học; Viện Nghiên cứu và phát triển cây trồng; Viện phát triển công nghệ cơ diện; Viện Sinh học Nông nghiệp; Bản KHCN ; Văn phòng Học viện
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:30: Phòng họp 1
Làm việc với Ban Chủ Nhiệm Chương trình Phát triển Thị Trường KHCN, Bộ KH&CN và một số Viện nghiên cứu thuộc Bộ KH&CN

TP: GS. Trần Đức Viên, Ban KHCN, Khoa Cơ điện (thầy Đức, thầy Song), Khoa Nông học (Thầy Hùng, cô Phượng, thầy Thái), Công Ty (Thầy Thái), TT UTCN và các thầy cô có giấy mời; TT UTCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:30 - 16:30: Phòng họp 4
Làm việc với lãnh đạo vphv và tổ ký túc xá
TP: Văn phòng Học việnLãnh đạo VPHV, tổ KTX; VPHV
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
15:30 - 17:00: Phòng họp 2
Họp về đề xuất Dự án nông nghiệp công nghệ cao lĩnh vực Chăn nuôi, thú y, thủy sản
TP: Ban Khoa hoc công nghệ; Khoa CNTT; Khoa Công nghệ thực phẩm; Khoa Cơ điện; Khoa Chăn nuôi; Khoa Thú Y; Khoa Thủy sản; Viện phát triển công nghệ cơ diệnTT Vật nuôi chất lượng cao; Văn phòng Học viện
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:30 - 17:00: Phòng họp 6
Họp về tiến độ dự án 9,6ha
TP: Nhóm dự án (Thầy Dung, cô Thuỷ), Ban CSVC&ĐT, VPHV; Nhóm dự án
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 4
22/2
08:30 - 10:00: Phòng họp 1
Tiếp và làm vệc với Sở KHCN tỉnh Bắc Giang
TP: Ban Khoa hoc công nghệ; Khoa Chăn nuôi; Khoa Nông học; Khoa Thủy sảnCác nhà khoa học theo thư mời; VPĐU
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:00 (22/2) - 16:30 (24/2): Phòng họp 6
Họp về đề án Quy hoạch nguồn nhân lực (ngày thứ 4 họp với các nhóm của khoa CNSH, Ngày thứ 5,6 họp với các nhóm của khoa NH)
TP: ban KHCN, Ban TCCB, Các nhóm nghiên cứu (Lịch cụ thể do ban KHCN thống báo); KHCN
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
10:00 - 11:00: Phòng họp 2
Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo
TP: TP: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1430/QD-HVN ngày 02/06/2016; Ban TCCB
Phó GĐ Phạm Văn Cường
13:30 - 14:00: Phòng họp 4
Xét tốt nghiệp cho cao học K23 đơt 3/2016
TP: Khoa Môi trường, Khoa KT&QTKD, khoa QLĐĐ, Ban TCKT, ban CTCT&CTSV; Ban QLĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:00 - 15:00: Phòng họp 4
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.
TP: Khoa KT&PTNT: thầy Thao, cô Nga và người kiểm tra luận án; Ban QLĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
Thứ 5
23/2
09:00 - 11:00: Hội trường C
Dự kiến: Hội nghị lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng các Viện, Trung tâm nhiệm kỳ 2016-2021
TP: Toàn thể viên chức và người lao động của các Viện, Trung tâm; Ban TCCB
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:30: Phòng họp 2
Họp với TT Đảm bảo chất lượng về Rà soát, xây dựng Quy định đánh giá chương trình đào tạo
TP: Trung tâm Đảm bảo chất lượng; TT ĐBCL
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:00 - 15:30: Phòng họp 4
Họp UBKT Đảng ủy Học viện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017
TP: Thành viên UBKT Đảng ủy Học viện: Thầy Đăng (Kinh tế); thầy Lư (Cơ điện), thầy Khoa (CNTP); VPĐU
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
14:00 - 15:25: Phòng họp 1
Họp về tiến độ thực hiện dự án 9.6ha
TP: Nhóm dự án (Thầy Dung, cô Thuỷ),Ban TCCB ( Thầy Dương), Ban CSVC&ĐT, VPHV; Nhóm dự án
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
14:00 - 17:00: Bộ KHCN. Điều xe 4 chỗ ngồi
Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN
TP: Thầy Tôn, thầy Đăng (khoa CN)
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:30 - 17:00: Phòng họp 2
Họp về báo cáo kiểm định AUN hai chương trình đào tạo  tiên tiến
TP: TT ĐBCL, khoa Nông học, Khoa KT&QTKD; TTĐBCL
Phó GĐ Phạm Văn Cường
15:35 - 17:00: Phòng họp 1
Làm việc với TT Giáo dục thể chất và thể thao
TP: BGĐ (thầy Cảnh), TCCB (thầy Dương), TT GDTC&TT (thầy Thiện), VPHV (thầy Quân), CTCT&CTSV (thầy Huyên); TT GDTC&TT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 6
24/2
08:30 - 10:00: Phòng họp 1
Họp Ban biên tập tạp chí KHNN Việt Nam
TP: Nhà xuất bản ĐHNNHNThành viên Ban biên tập theo Quyết định 3363/QĐ-HVN ngày 24/10/2016 và trưởng các đơn vị; Văn phòng Học viện
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
10:30 - 11:30: Phòng họp 1
Hội nghị lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng nhiệm kỳ 2016-2021
TP: Toàn thể viên chức của đơn vị; Ban TCCB, VPHV, Ban CTCT và CTSV
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
13:00 - 16:00: Hội trường C
Tiếp đoàn cán bộ và sinh viên ĐH Khon Khaen Thái Lan 
TP: Đoàn Thanh Niên, ban HTQT, Ban CSCT&CTSV; Ban HTQT
Thứ 7
25/2

Chủ nhật
26/2
08:00 - 10:00: Phòng máy Khoa công nghệ Thông tin.
Đoàn Thanh niên Học viện kết hợp với Khoa Công nghệ Thông tin khai mạc kỳ thi "Olympic Tin học cấp Học viện năm 2017" - 8h00 khai mạc kỳ thi tại Hội trường C - 8h30 tổ chức cuộc thi tại phòng máy khoa Công nghệ thông tin.
TP: Các thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi qua kênh Liên Chi đoàn, các thí sinh tự do.; ĐTN
Đỗ Thị Kim Hương
13:00 - 18:00: Hội trường C
Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam chỉ đạo "Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên chi đoàn khoa Nông học"
TP: Kính mời các quý vị Đại biểu, khách quý, các Đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội.; ĐTN
Đỗ Thị Kim Hương
THÔNG BÁO

Khoa Chăn nuôi tổ chức Hội thảo "Ý kiến của các nhà Khoa học về Mục tiêu và Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Khoa Chăn nuôi"
Thời gian: 8h00, thứ 6 ngày 24/02/2017
Địa điểm: Phòng Hội thảo khoa Chăn nuôi
Thành phần: Các đại biểu (có giấy mời), toàn thể cán bộ viên chức khoa Chăn nuôi và SV quan tâm tới dự
 
Khoa Quản lý đất đai tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Khoa Quản lý đất đai
Thời gian: 13h30, thứ 6 ngày 24/02/2017
Địa điểm: Khoa Quản lý đất đai
Thành phần: Thành viên tổ xây dựng chuẩn đầu ra và đại biểu có giấy mời

 Khoa Kinh tế & PTNT tổ chức seminar “Tái sử dụng chất thải rắn đô thị trong nông nghiệp ven đô trên địa bàn thành phố Hà Nội” – Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Thu Phương. 
- Thời gian: 14g00, thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2017.
- Địa điểm: Phòng Seminar khoa Kinh tế & PTNT - tầng 4 nhà Hành chính.
- Thành phần: Kính mời các thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên quan tâm tới dự.

Khoa Kinh tế & PTNT tổ chức seminar “Assessing impacts of agricultural research for development in culturally diverse environments in the Northwest Highlands of Vietnam — Sustainability, participation and communication" - Người trình bày: TS. Nguyễn Hữu Nhuần. 
- Thời gian: 14g45, thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2017.
- Địa điểm: Phòng Seminar khoa Kinh tế & PTNT - tầng 4 nhà Hành chính.
- Thành phần: Kính mời các thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên quan tâm tới dự.
Hội thảo với Trường Đại học Tây Úc: "Flooding stress tolerance in rice;What should Vietnamese farmers do to benefit more from international export markets?" 
- Thời gian:14.00 - 17.00, thứ 2 ngày 20 tháng 2 năm 2017
- Địa điểm Phòng Seminar (404) - Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
- Thành phần: Kính mời thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên quan tâm tới dự

13h30 thứ Hai, 20/2, Trung tâm Tin học tổ chức thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (theo Thông tư 03).
Địa điểm: Phòng THCNTT08 (ND310)
Thành phần: Hội đồng thi, các thí sinh đã đăng ký.
Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế tổ chức xét duyệt tiết mục cho chương trình English Fest
Thời gian: từ ngày 23/2/2017- 28/2/2017 (sáng từ 7h đến 12h, chiều từ 16h-21h)
Địa điểm: Hội trường A (Phòng 207 Giảng đường Nguyễn Đăng)
sáng thứ 2 (20/2/2017) trợ lý đào tạo các khoa nhận thời khoá biểu các lớp ngoài giờ hành chính tại bàn 13 Ban quản lý đào tạo
Họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ “Sản xuất thử giống lúa thơm Hương cốm 4 cho các tỉnh phía Bắc” do ThS. Nguyễn Trọng Tú làm chủ nhiệm
Thành phần: Kính mời PGĐ Phạm Văn Cường; lãnh đạo Viện NC&PTCT; Ban KHCN; chủ nhiệm và nhóm thực hiện dự án.
Thời gian: 8h30-11h30, ngày 22/2/2017 (thứ Tư)
Địa điểm: Phòng họp 4, Nhà Hành chính
Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Khoa Kinh tế và PTNT
Thời gian: 8h30, thứ 6 ngày 24/02/2017
Địa điểm: Khoa Kinh tế & PTNT
Thành phần: Thành viên tổ xây dựng chuẩn đầu ra và đại biểu có giấy mời
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.