Hôm nay

Tuần 38: 18/09/2017 - 24/09/2017


Ngày/Tháng Nội dung Chủ trì
Thứ 2
18/9
07:30 (18/9) - 14:00 (23/9):
Lịch Đại hội các Công đoàn bộ phận từ 18/9/2017-24/9/2017
TP: Lịch chi tiết trong file đính kèm
BCH Công đoàn HV
07:30 (18/9) - 17:00 (24/9):
Lịch seminar các khoa từ 18/9/2017 đến 24/9/2017
TP: Lịch chi tiết trong file đính kèm
08:00 - 11:30: Hội trường khoa Môi trường
Đại hội chi bộ Khoa Môi trường, nhiệm kỳ 2017-2020

  
TP: Đại diện Đảng ủy: đồng chí Phạm Bảo Dương - UV BCH Đảng bộ; VPĐU; toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ khoa Môi trường; Chi bộ khoa Môi trường
Bí thư chi bộ khoa Môi trường
08:00 - 11:30: Hội trường C

Đại hội chi bộ Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, nhiệm kỳ 2017-2020

TP: Đại diện Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Tất Cảnh- UV BTV Đảng ủy, VPĐU, toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ Ban CTCT & CTSV; CHi bộ Ban CTCT & CTSV; Chi bộ Ban CTCT & CTSV
Bí thư chi bộ Ban CTCT&CTSV
08:30 - 11:30: Hội trường B
Đại hội chi bộ Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2017-2020
TP:
Đại diện Đảng ủy: đồng chí Phạm Văn Cường - Phó bí thư Đảng ủy HV, VPĐU, toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ khoa CNTT;
Chi bộ khoa CNTT
Bí thư chi bộ khoa CNTT
09:00 - 11:30: Phòng Hội thảo khoa Kinh tế (phòng 405 - nhà Hành chính)
Đại hội chi bộ Khoa Kinh tế & PTNT, nhiệm kỳ 2017-2020
TP:
Đại diện Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Xuân Trạch - UV BTV Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên giáo ĐU; VPĐU; toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ khoa Kinh tế & PTNT;
Chi bộ khoa Kinh tế & PTNT
Bí thư chi bộ Khoa Kinh tế & PTNT
13:00 - 17:00: Trung tâm Hội nghị Quốc tế
Tham dự Hội nghị tọa đàm các giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp
TP: GS.TS Nguyễn Xuân Trạch
TW HND Việt Nam
14:00 - 15:00: Phòng họp TT. ĐBCL
Họp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng
TP: Ban Giám đốc (thầy Cường), cán bộ Trung tâm ĐBCL.; Trung tâm đảm bảo chất lượng
Phó GĐ Phạm Văn Cường
14:30 - 16:00: Phòng họp 6
Họp với Trung tâm y tế Gia Lâm về triển khai phòng chống dịch sốt xuất huyết.
TP: Trạm y tế, VPHV, Công đoàn Học viện, Ban CTCT và CTSV, Đoàn thành niên,TT y tế Gia Lâm, UBND Thị trấn Trâu Quỳ.
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
15:00 - 17:00: Phòng họp 1
Hội nghị Đảng ủy 
TP: Các đồng chí Đảng ủy viên; VPĐU
Bí thư ĐU Nguyễn Thị Lan
Thứ 3
19/9
08:00 - 10:00: Hội trường B
Đại hội chi bộ Ban Thanh tra - Đảm bảo chất lượng, nhiệm kỳ 2017-2020TP: Đại diện Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Tất Cảnh - UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; VPĐU; toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ Ban Thanh tra - Đảm bảo chất lượng; Chi bộ Ban Thanh tra - Đảm bảo chất lượng
Bí thư chi bộ Ban Thanh tra - ĐBCL
08:00 - 10:00: Phòng họp 2
Họp bàn về công tác đào tạo với khoa Kinh tế và PTNT
TP: Khoa KT&PTNT, Ban TCKT, Ban TCCB,; QLĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
08:00 - 11:30: Phòng Tiếp công dân (Phòng 126-Nhà Hành chính)
Tiếp CBVC và người học
TP: Ban Thanh traBan Thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra
08:00 - 17:00: Cung VHHN Việt - Xô
Tham dự Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc, Lần thứ V, giai đoạn 2012-2017
TP: Giám đốc Nguyễn Thị Lan
TW Hội Nông dân
08:00 (19/9) - 17:00 (21/9): Phòng họp 3
Lịch làm việc với các Khoa về nhóm nghên cứu mạnh (ngày 19 và ngày 21/9/2017)
TP: lịch cụ thể trong file đính kèm; KHCN
09:00 - 11:30: Phòng họp Khoa SP & NN
Đại hội chi bộ Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2017-2020


TP: Đại diện Đảng ủy: đồng chí Vũ Ngọc Huyên - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; VPĐU; toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ khoa Sư phạm và Ngoại ngữ; Chi bộ Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
Bí thư chi bộ khoa SP & NN
10:00 - 11:30: Phòng họp 2
Họp bàn giao và triển khai công tác xuất bản, giáo trình, tạp chí (HOÃN HỌP)
TP: BGĐ (Thầy Cảnh); Tổng biên tập Tạp chí (thầy Viên); Lãnh đạo NXB, Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban TCCB, Ban QLĐT, Ban KHCN
;
NXB
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:00 - 15:00: Phòng họp 2
Xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ K24 đơt 2
TP: Ban TCKT, CTCT&CTSV, QLĐĐ; QLĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:30 - 17:00: Phòng họp 1
Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2017
TP: Các thành viên Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2017; QLĐT
Chủ tịch HĐTS Nguyễn Thị Lan
Thứ 4
20/9
08:00 - 10:00: Phòng họp Trạm Y tế
Đại hội chi bộ Trạm Y tế, nhiệm kỳ 2017-2020


TP: Đại diện Đảng ủy:đồng chí Nguyễn Tất Cảnh - UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ; VPĐU; toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ Trạm Y tế; Chi bộ Trạm Y tế
Bí thư chi bộ Trạm Y tế
08:00 - 08:00: Bộ NN&PTNT
Họp về hệ sinh thái khởi nghiệp
TP: Cô Lan (BGĐ), thầy Viên, thầy Liết (HĐHV) Ban KHCN, Thầy Hoàng Hiệp (Khoa Môi trường); KHCN
10:00 - 11:00: Phòng họp 2
Họp bàn giao công tác quản lý TT TTTV Lương Định Của

TP: BGĐ (Thầy Cảnh); Lãnh đạo TT TTTV LĐC, Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban TCCB, Ban QLĐT, Ban KHCN, NXB
;
TT TTTV LĐC
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
13:30 - 14:00: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Hoàng Thị Hương, chuyên ngành Quản lý đất đai
TP: Khoa Quản lý đất đai: cô hà, thầy Quân và cô Trà; Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:00 - 15:00: Phòng họp 1
 Họp Hội đồng KH&ĐT Học viện
TP: Thành viên Hội đồng; QLĐT
Chủ tịch HĐ GS.TS Trần Đức Viên
15:00 - 15:45: Phòng họp 3
Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Hương, chuyên ngành Bảo vệ thực vật
TP: Khoa Nông học: thầy Quang, cô Giang và cô Ngọc Anh; QLĐT
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
15:00 - 16:00: Phòng khách
Tiếp đoàn Bộ Thương Mại Quốc Tế và Bộ Nông Nghiệp Canada
TP: Khoa CNTP, Khoa Nông học, khoa KT&QTKD, khoa KT&PTNT, ban KHCN, ban HTQT; HTQT
Giám đốc Nguyễn Thị Lan*
16:00 - 17:30: Phòng họp 1
Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở năm 2017
TP: Thành viên Hội đồng theo quyết định; TCCB
Giám đốc Nguyễn Thị Lan
Thứ 5
21/9
08:30 - 11:00: Phòng Hội trường Khoa Cơ điện
Đại hội chi bộ Khoa Cơ điện, nhiệm kỳ 2017-2020TP: Đại diện Đảng ủy:đồng chí Nguyễn Tất Cảnh - UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ; VPĐU; toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ Khoa Cơ điện; Chi bộ Khoa Cơ điện
Bí thư chi bộ khoa Cơ điện
09:00 - 11:00: Hội trường B
Đại hội chi bộ Ban Tài chính - Kế toán, nhiệm kỳ 2017 -2020
TP:
Đại diện Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, VPĐU, toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ Ban TC & KT;
Chi ủy CB Ban TC & KT
Bí thư CB Ban TC & KT
09:00 - 10:00: Phòng họp 1
Họp về báo cáo tự đánh giá 02 CTTT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA
TP: BGĐ (thầy Cường), Khoa NH (cô Minh Hằng, cô Nhâm), Khoa KE (thầy Trần Cường, cô Hạnh) và nhóm viết báo cáo của 02 CTTT, TT.ĐBCL; TT ĐBCL
Phó GĐ Phạm Văn Cường
09:00 - 12:00: Bộ KHCN . Điều xe 4 chỗ ngồi
Họp Hội đồng xét giao dự án NTMN
Ban Giám Đốc
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
14:00 - 17:00: Phòng họp Khoa Thú y
Đại hội chi bộ Khoa Thú Y, nhiệm kỳ 2017 -2020
TP:
Đại diện Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, VPĐU, toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ khoa Thú Y;
Chi ủy chi bộ Khoa Thú Y
Bí thư CB Khoa Thú Y
14:00 - 17:00: Phòng họp Khoa Chăn nuôi
Đại hội chi bộ khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2017- 2020
TP:
Đại diện Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Xuân trạch - UV BTV ĐU, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐU; VPĐU; toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ khoa Chăn nuôi;
Chi ủy chi bộ khoa Chăn nuôi
Bí thư CB Khoa Chăn nuôi
Thứ 6
22/9
08:00 - 11:30: Hội trường C
Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Huỳnh Văn Chương, chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi.
Hội đồng họp riêng tại Phòng họp 3 từ 8h00'-8h30' và 11h00'-11h30'
TP: Các thành viên Hội đồng, Khoa Thú y và Quý vị quan tâm tới dự.
CTCT&CTSV, TCKT, VPHV;
Quản lý đào tạo
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
09:15 - 11:30: Phòng họp 6
Ban Tổ chức chấm điểm sản phẩm Cuộc thi thiết kế slogan về Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
TP: BGK cuộc thi: Thầy Trạch (BGĐ), Thầy Thắng (CTCT&CTSV); Thầy Tiệp (VPHV); Cô Hương, Thầy Tuynh (ĐTN); ĐTN
Phó GĐ Nguyễn Xuân Trạch
13:30 - 17:00: Hội trường B
Đại hội chi bộ Ban Quản lý đào tạo, nhiệm kỳ 2017- 2020


TP: Đại diện Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Xuân trạch - UV BTV ĐU, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐU; VPĐU; toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ Ban Quản lý đào tạo; Chi ủy chi bộ Ban Quản lý đào tạo
Bí thư chi bộ Ban QLĐT
14:00 - 17:00: Hội trường C
Tập huấn công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết
TP: Kính mời Đảng ủy; Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết; BCH Công đoàn Học viện; Ban CTCT&CTSV;BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên; Thành viên đội xung kích diệt bọ gậy.; ĐTN
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
Thứ 7
23/9
07:30 - 11:00: Hội trường A
Tập huấn kiến thức An toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn.
TP: Kính mời các quý vị đại biểu (có giấy mời); BCH Công đoàn Học viện; BCH Đoàn Học viện, BCH HSV Học viện; sinh viên quan tâm tới dự.; ĐTN
Phó GĐ Nguyễn Tất Cảnh
Chủ nhật
24/9

THÔNG BÁO

Các đơn vị lập danh sách CBVC đăng ký nhận thực phẩm chức năng Neurotonic (theo tinh thần cuộc họp BCH CĐ Học viện ngày 13/9/2017) về Văn phòng Công đoàn Học viện
Hạn đăng ký từ ngày 18-20/9/2017
Lớp nghiệp vụ sư phạm học cả ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 (tức ngày 21,22,23/09/2017)
Thời gian: từ 8giờ - 17giờ
Địa điểm: Thứ 5, thứ 6 học tại HT TTTTTV Lương Định Của, Thứ 7 học tại Hội trường C
Thành phần: Các học viên theo giấy triệu tập
Kiểm tra bộ hồ sơ học phần 02 chương trình tiên tiến lần 2 (theo TB số 1096/TB-HVN ngày 15/9/2017)
Nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra như trong file đính kèm
Thành phần: Trung tâm ĐBCL, Ban Quản lý đào tạo và các thầy cô giảng dạy 02 CTTT.
Seminar khoa học chuyên đề: Bệnh về mắt trên chó cảnh
Người trình bày: TS. Minami Shigeru, Đại học Rakuno, Nhật Bản.
Thời gian: 9h-11h30 ngày 19/9/2017
TP: Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Thú y; Đại diện Bộ môn Ngoại – Sản; toàn bộ cán bộ Bộ môn Ngoại – Sản
Địa điểm: Hội trường khoa Thú y
8g00-9g00: Sự kiện bị thay đổi thời gian họp Phòng họp ABC: Sự kiện bị thay đổi địa điểm họp 8g00-9g00: Tiêu đề sự kiện: Sự kiện bị hủy
Sự kiện sắp đến trong ngày Sự kiện đang diễn ra hoặc Sự kiện đã bắt đầu trong ngày (nhưng chưa biết giờ kết thúc)
Sự kiện đã diễn ra (nhưng chưa báo kết thúc) Sự kiện đã kết thúc
©2015 Bản quyền thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học - Trường ĐHTL xây dựng.